Medlemsmøde: Om at træffe beslutninger

Materialet fra medlemsmødet kan downloades her

En guide til dårlige beslutninger

Når det kommer til at træffe valg, er vores hjerner konstrueret med visse mangler. Og ofte går det helt galt, når vi skal træffe beslutninger i teams eller ledergrupper. Hovedpointen i hjerneforskningens bidrag til ledelsesteori er, at mennesket er langt mere styret af følelser og ubevidste processer, end vi tror. Den sunde fornuft er stærkt overvurderet på danske arbejdspladser. Vi er meget mere påvirkelige end hidtil antaget.

Teams og grupper har en uheldig tendens til at få fingerene ned I skidtet med det samme: Hvad skal besluttes? Det er desværre alt for få virksomheder og teams, der gennemtænker og reflekterer over, HVORDAN man træffer de bedste beslutninger. I stedet kvæles kreativiteten og motivationen i alenlange møder, hvor alle skal høres og Tordenskjolds soldater bestemmer.

Forskningen i adfærdspsykologi har vist, at vores fordomme, overbevisninger og irrationalitet forhindrer os i at træffe de rigtige beslutninger:

  • Vi bliver for overmodige og for uopmærksomme
  • Vi opsøger information, der understøtter, vores eksisterende overbevisninger
  • Vi nedtoner eller overser informationer og data, der ikke understøtter vores eksisterende overbevisning
  • Vi laver fejlslutninger omkring årsagssammenhænge
  • Vores hukommelse er hullet og fordrejet
  • Vi opfatter ikke de snigende forandringer
  • Vi bliver distraheret af følelser.

 

På dette medlemsmøde gives en indføring I, hvilke typiske mønstre, der kan få os til at træffe systematisk dårlige beslutninger.

 

Oplægsholder

Oplægsholderen er Henrik Skovdal, Partner i Promentum. Henrik er organisationskonsulent med stor erfaring i kommunikation og formidling, lederudvikling, forandringsledelse, konflikthåndtering og teamudvikling i Danmark og Norge. Uddannet cand. mag i samfundsfag og medievidenskab. Henrik Skovdal er en humoristisk og passioneret oplægsholder, der formår at formidle kompliceret stof på en underholdende og inspirerende facon.

 

Dette medlemsmøde er en smagsprøve på noget af indholdet på vores lederuddannelse, hvor Formidling og personliggennemslagskraft indgår som det første modul. Læs evt mere om uddannelsen her

 

Tilmelding
Tilmelding senest d. 5. december 2016 

 

Medlemsmødet er gratis for alle personlige medlemmer og alle, som er ansat i en virksomhed, der er medlem af foreningen. Se om din virksomhed er medlem her.  Hvis din virksomhed ikke er medlem, men du alligevel gerne vil deltage, kan du læse om deltagergebyret under tilmeldingen nedenfor

Ved udeblivelse af medlemsmødet, uden afbud, vil man blive pålagt et gebyr på 700 kr. ved næste kontingentopkrævning. 

 

 


  • 16:30 - 17.30 Henrik Skovdal holder oplæg
  • 17.30 - 18.00 Sandwich & netværk
  • 18.00 - 18.30 Diskussion & afrunding

Hvor/Hvornår

Dato og tid:

06-12-2016 16:30 - 18:30

Adresse:

Lindevangs Allé 2, 4 sal, 2000 Frederiksberg

Kontaktinfo:

db@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

100

Mødested:

Danske Byggeøkonomer

Telefon:

2237 5616