Anne Marie Hinke

Bygningsingeniør, arbejdsmiljøkonsulent

Novafos

 

Underviser på Byggeøkonomuddannelsen i:

  • Arbejdsmiljø

 

Baggrund

Anne Marie arbejder som rådgivende ingeniør inden for arbejdsmiljøområdet. Hun fungerer både som arbejdsmiljøkoordinator P og B på bygge- og anlægsprojekter og rådgiver herunder bredt om arbejdsmiljø, bl.a. omkring sikring af bygherres arbejdsmiljøansvar samt implementering af forebyggende tiltag.

Derudover har Anne Marie erfaring fra en lang række projekter og har desuden arbejdet som arbejdsmiljøchef for større entreprenørfirmaer på store tekniske komplekse bygge- og anlægsprojekter, herunder rådgivning af udenlandske entreprenører om de danske arbejdsmiljøregler. Med sin erfaring i at udvikle virksomhedstilpassede idéer samt at opsætte og implementere projektmål, har Anne Marie skabt resultater i nedbringelse af arbejdsulykker.

I sin undervisning trækker Anne Marie derfor på mange års erfaring inden for arbejdsmiljø og har taget en række efteruddannelser og kurser inden for området.