Byggeøkonomer og undervisere udtaler

”Når de studerende starter på Byggeøkonomuddannelsen har de overordnet en interesse og forståelse for vigtigheden af økonomi, men for de fleste er kendskabet til teori og praksis begrænset. Efter endt eksamen er de meget bedre rustet til at lave analyser og forholde sig til resultater inden for totaløkonomi og successiv kalkulation. De studerende vil derved være langt stærkere samarbejdspartnere” 

Ken L. Bechmann underviser i økonomi på Byggeøkonomuddannelsen, Professor i finansiering, CBS


"Jeg har haft stor glæde af uddannelsen i mit daglige virke, fordi den har givet mig større sikkerhed i forhandlinger, projektledelse og rådgivning. 
Desuden har den været et godt fundament for at kunne fordybe sig mere specifikt i de enkelte fagområder."

Alexandra Thygesen, AT Architects ApS, Arkitekt MAA & Byggeøkonom MDB

 

”I løbet af uddannelsen bliver vi præsenteret for en masse cases, som bliver diskuteret og som er med til at give en bredere forståelse for hele branchen i og med at deltagerne på uddannelsen kommer fra alle områder i byggebranchen. Denne tværfaglighed er en styrke, som man også senere hen kan drage nytte af. Uddannelsen har desuden efterfølgende givet mig en faglig selvtillid og vished om at de ting jeg analyserer mig frem til i en sag er korrekte.”

Pernille Arends, Arends Arkitektur ApS, Arkitekt MAA & Byggeøkonom MDB

 

”Som uddannet arkitekt må jeg erkende, at byggeøkonomuddannelsen dækker det pensum, som Arkitektskolen ikke udbyder, men som er helt essentielt at kunne beherske, når man arbejder i en virksomhed, som lever af at realisere og udføre projekter”

Anders Nøhr, Arup, Arkitekt MAA og byggeøkonom MDB

 

”Uddannelsen styrker generalist færdighederne. Den giver som bekendt ikke specialviden, men øger navigationsmulighederne, når opgaverne skal løses. Uddannelsen styrker ens viden om, hvad man ikke ved og hvor man kan finde viden. De studerende lærer at tænke i helheder i arbejdsprocesserne”

Mogens Bruun Jepsen underviser i projektering på Byggeøkonomuddannelsen, Arkitekt og Projektleder, Arkitema

 

”Byggeøkonomuddannelsen gav mig en indgående forståelse for de juridiske rammer for byggeprojekter og et væld af projektledelses værktøjer, jeg, som projekterende projektleder og bygherrerådgiver, har haft stor gavn af i praksis. Ud over de konkrete kompetencer man opbygger gennem uddannelsen, har netværksdannelse og deltagelse i det praksisfællesskab Byggeøkonomforeningen er, været en rigtig god sidegevinst ved uddannelsen"

Lars Peter Hammel, Emcon A/S, Bygherrerådgiver, Cand. Arch., Dipl. in Business Administration