Preben Dahl

Cand. jur., chefjurist

Danske Arkitektvirksomheder

 

Underviser på Projekteringslederuddannelsen i:

  • ABR 18 / Aftaler

Baggrund

Preben er chefjurist i branche- og erhvervsorganisation Danske Arkitektvirksomheder hvor han rådgiver medlemmer om byggejuridiske forhold, udbudsret, kontrakter, AB-dokumenterne, ophavsret og udbudsretlige forhold.

Preben har over 15 års erfaring som jurist med et indgående kendskab til juridiske spørgsmål og problemstillinger i byggebranchen. Han har bl.a. også været jurist i Bygherreorganisationen Byggedirektoratet/ Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (i dag kaldet Bygningsstyrelsen).

Udover sit arbejde som chefjurist, er Preben medlem af AB-Udvalget, som har udarbejdet byggeriets nye aftaledokumenter. Preben har også medvirket ved udarbejdelsen af flere af Danske Arkitektvirksomheders og FRI’s ydelsesbeskrivelser, herunder bl.a. Byggeri og Landskab 2018 og Bygherrerådgivning 2019.