Ken Bechmann

Professor, Ph.d. i Finansiering

Copenhagen Business School

 

Underviser på Byggeøkonomuddannelsen i:

  • Overordnet virksomhedsøkonomi, regnskabsforståelse og regnskabsanalyse
  • Risikoanalyse
  • Successiv kalkulation
  • Totaløkonomi
  • Excel

 

Baggrund:

Ken har sin daglige gang på Institut for Finansiering ved Copenhagen Business School, hvor han bl.a. underviser i virksomhedsøkonomi og finansiering.

I sin undervisning trækker Ken på en bred viden om kvantitativ teori og metode og har primære forskningsinteresser inden for risikostyring, virksomhedsøkonomi, alternative investeringer og finansielle markeder og reguleringer. Ken har udgivet flere videnskabelige artikler i respekterede akademiske tidsskrifter.

Ken er en erfaren underviser og formidler, og han har undervist og afholdt diverse talks og foredrag i en lang årrække. Han har adskillige gange opnået anerkendelse og er bl.a. tre gange blevet udnævnt som 'årets underviser' på Copenhagen Business School.