Kursus i Aarhus: Have A Nice Conflict

 

2 dages kursus i Aarhus. 

 

Baggrund og formål

Som både projektleder, leder eller medarbejder I byggebranchen er du afhængig af gode relationer. At skabe gode relationer er hele grundlaget for at kunne arbejde med et projektet målsætninger og opnå succes. Selvom alle ved, hvor vigtige gode relationer er for succes, så støder vi jævnligt på konflikter, der er med til at fjerne fokus og energi fra det væsentlige. 

 

Konflikter er en naturlig del af byggebranchen.

Uenighed og faglige diskussioner er et sundt element på alle arbejdspladser. Kunsten er at udnytte den gode dynamik i uenigheden og mangfoldigheden. Og på samme tid undgå at konflikterne udvikler sig til personlige tvister.

Omkostningerne ved konflikter bliver hurtigt synlige: Dalende motivation, medarbejderflugt, stort sygefravær, stress, frygt, dårligt omdømme mv. 

 

Målgruppe

Målgruppen er alle i byggebranchen.

 

Udbytte

Med Have A Nice Conflict-kurset får deltagerne indsigt i nøglerne til forebyggelse og løsning af de konflikter, de uundgåeligt støder på i byggebranchen.

Deltagerne bliver mere bevidst om sit eget valg af adfærd – og forståelsen af andres adfærd. De styrker deres beredskab i forhold at forebygge konflikter. Og deltagerne  bliver rustet til aktivt at håndtere en følelsesmæssig konflikt på en sådan måde, at alle involverede parter føler sig imødekommet, og derfor kan bruge deres energi på mere konstruktive ting.

På kurset benyttes et unikt udviklingsværktøj om relationer og reaktionsmønstre, som er baseret på det anerkendte værktøj SDI (Strength Deployment Inventory). SDI er udbredt til træning og udvikling af relationskompetence, og har en styrke i et konfliktfokus i forhold til:

at identificere kilden til konflikter
at håndtere konflikter mere effektivt
at mindske antallet af unødvendige konflikter
at vende reelle konflikter til muligheder for vækst og styrkelse af relationer.

 

Kursets opbygning

Download kursusprogram

Læringsformen er utraditionel og veksler mellem oplæg om teori/metode i plenum og refleksion over egen konfliktadfærd i mindre grupper eller par.

Den traditionelle læring skal understøttes af et personligt fokus i implementeringen. Deltagerne arbejder derfor målrettet med at relatere det teoretiske stof til udfordringerne i deres egen organisation og hverdag.

Alle deltagere bedes derfor tage udgangspunkt i egne konfliktsituationer og forventes at dele ud af egne erfaringer og give sparring/feedback til de øvrige kursister.   

 

Omfang, forberedelse og deltagerantal

Kurset afvikles over to dages eksternat fra 9.00 -16.00

Holdstørrelsen varierer fra 8-12 deltagere.

Inden kurset modtager alle deltagere et link til en elektronisk SDI-test, hvor deres konfliktmønstre, styrker og overdrevne styrker kortlægges.

Der kan læses mere om SDI på denne hjemmeside: www.totalsdi.dk

Alt materialet er på dansk.

Inden kurset modtager deltagerne også lidt videomateriale til forberedelse og begyndende refleksion omkring konflikter på arbejdspladsen.

Efterfølgende modtager deltagerne noget supplerende materiale i form af nogle artikler til videre fordybelse.

 

Underviser

Henrik Skovdal, Partner i Promentum

 

Dato

27 & 28 april 2017 fra kl. 9.00 -16.00 begge dage.

 

Pris

Pris 4.700 kr. + moms (inkl. forplejning) for medlemmer af Danske Byggeøkonomer (gælder både for byggeøkonomer og kollegaer fra medlemsvirksomhederne).

Pris for ikke-medlemmer 5.850 kr. + moms (inkl. forplejning). 

Pris for medlemmer, hvis der er to deltagere fra samme virksomhed 4000 kr. pr. person.

Pris for ikke-medlemmer, hvis der er to deltagere fra samme virksomhed 5000 kr. pr. person. 

 

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest 23. april 2017.

 

 

 

 


Hvor/Hvornår

Dato og tid:

27-04-2017 09:00 - 28-04-2017 16:00

Adresse:

adresse kommer snarest, 8000 Aarhus C

Kontaktinfo:

db@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

20

Mødested:

Danske Byggeøkonomer

Telefon:

22375616