Webinar række: Værktøjskursus til at styre processer

 

Værktøjskursus til at styre processer
 

Vi udbyder her i det tidlige forår et webinarkursus á fem omgange til jer som ønsker at blive bedre til at facilitere et samarbejde mellem forskellige interessenter i jeres projekter. Da det er tiltænkt at være et samlet forløb, melder man sig til alle fem dage. Hver undervisningsgang vil være en vekselvirkning mellem oplæg, diskussion og gruppearbejde.


MÅLGRUPPE FOR KURSET
Arkitekter, konstruktører mv. der arbejder på tegnestue, ved kommune eller bygherrerådgiver og som ønsker at bliver bedre til at facilitere møder og workshops hvor forskellige interesser er på spil - herunder f.eks. arbejdsgrupper, styregrupper, inddragelsesforløb o.lign.METODE
Vi arbejder procesorienteret, således at forløbet i sig selv bliver et eksempel på et inddragende forløb, med oplæg, øvelser og opgaver der eksemplificerer værktøjer og metoder - lige til at bruge i egen praksis.
Vi arbejder online og arbejder både med det fysiske møde og onlinemødet rent indholdsmæssigt.FORMÅL_OUTPUT
At deltagerne:
- får en teoretisk introduktion der fungerer som et anvendeligt mindset for at arbejde inddragende

- arbejder praksisnært (med opgaver fra egen “portfolio” og i tæt relation til facilitering i virkelige opgaver)

- får opstartet en værktøjskasse med metoder til at styre en proces

- opnår kendskab i planlægning, facilitering og opsamling/kommunikation

- Efter endt kursus vil I have fået et netværk af folk i samme funktioner som jer selvTEORETISK AFSÆT - MEN MED PRAKTISKE VÆRKTØJER
Vi arbejder systemisk, anerkendende, som også er selve kursusopbygningens teorigrundlag.
Deltagerne vil desuden blive opfordret til at læse noget relevant teori samt løbende blive præsenteret for teori, der vil være relevant at dykke yderligere ned i  - efter interesse og behov.NETVÆRK
Undervejs i forløbet, vil I blive puttet i nogle grupper med folk, som sidder med lignende arbejdsopgaver som jer selv. Dette for at styrke sparringen og være med til at etablere et netværk for jer, som I kan have fortsat glæde af også efter endt kursus.UNDERVISER
Lissen Højrup Munch, Proceskonsulent og "samarbejdskatalysator" og ejer af Cooperator.
Læs mere om Lissen her: www.cooperator.dkHVORDAN ER KURSET OPBYGGET
Kurset er bygget op over et forløb over 5 webinarer, som bliver afholdt i februar og marts måned med ca. to arbejdsuger ml. hvert webinar. Hvert webinar indeholder en fælles del med oplæg, dialog, cases og opgaveintroduktioner samt en gruppedel hvor der igennem en opgave arbejdes med stoffet som blev gennemgået i fællesdelen.
Tanken bag denne struktur er, at deltagerne får rig lejlighed for at afprøve de værktøjer, som de bliver præsenteret for i fællesdelen efterfølgende i de fastsatte grupper. Ligeledes kan deltagerne afprøve dem hjemme på deres egne projekter, samtidig med at de indimellem kursusdagene evt. kan mødes online med de andre deltagere til fordybelse i gruppeopgaver og fælles sparring eller dykke ned i selvvalgt litteratur. Danske Byggeøkonomer vil facilitere muligheden for at mødes i grupperne i mellem undervisningsgangene.

På den måde har vi strikket et kursusforløb sammen med et rigt indhold og plads til læring.

 

STRUKTUR TIL HVERT WEBINAR (VARIGHED 2 TIMER)
60 minutters fælles undervisning, derefter op til 60 minutters gruppearbejdeDATO & INDHOLD
Webinar 01 – Opstart – få det overordnet mindset og introduktion til forløbet.

Afholdes tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 12.00- 14.00

Webinar 02 - Planlægning af processer - redskaber og cases.
Afholdes onsdag d 23 februar 2022 kl. 12.00 – 14.00

Webinar 03 - Facilitering af processer - redskaber, opgaver, tips & tricks
Afholdes torsdag d. 3. marts 2022 kl. 12.00 – 14.00

Webinar 04 - Opsamling af processer - lidt om kommunikation, cases, tips & tricks
Afholdes tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 12.00 -14.00

Webinar 05 - Ønskebrønd: Opsamling fra webinar 01-04 over emner/værktøjer deltagerne vil vide mere om.
Afholdes onsdag d. 30. marts 2022 kl. 12.00 -14.00HVEM KAN DELTAGE
Alle Byggeøkonomer og deres kollegaer fra medlemsvirksomhederne.ANTAL DELTAGERE

40 personer - først til møllePRIS
Kurset er gratis for medlemmer af Danske Byggeøkonomer. Vi forbeholder os dog ret til at opkræve 800 kr. + moms, såfremt man har tilmeldt sig, men ikke følger kurset alligevel.TILMELDING
Tilmelding skal ske ved at skrive en e-mail til sekretariatsleder Kalinka Stapput. Efter tilmelding vil I få tilsendt et ark med en række spørgsmål. Dette da vi gerne vil sætte jer i grupper sammen med folk, der sidder med lignende opgaver som jer sig.TILMELDINGSFRIST
28. Januar 2022

 


Hvor/Hvornår

Dato og tid:

30-03-2022 12:00 - 14:00

Adresse:

,

Kontaktinfo:

kst@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

25

Mødested:

Online via Zoom

Telefon:

23375616