Medlemsmøde i København: Vi deler viden - møde nr. 1 Tegnestuen VandkunstenKom og bliv inspireret af, hvordan Tegnestuen Vandkunsten arbejder med blandt andet biogene materialer. Hvordan styrer de processen og de mange iterationer man skal igennem for at komme i mål. Jan vil præsentere deltagerrne for nogle af de værktøjer, som de har udviklet for at understøtte processen.

Vandkunsten har valgt open source i det omfang de kan og må. Jan vil også komme ind på hvordan de i den senere tid har arbejdet anderledes med LCA, hvor de anvender LCA aktivt i processen på lige fod med andre "kendte" parametre som økonomi, arealer, mfl. Oplægsholder

Jan Schipull Kauschen, Partner hos Tegnestuen Vandkunsten
.
Profil
 

 

Sted
Tegnestuen Vandkunsten
Krudtløbsvej 14
DK-1439 København KTid
Torsdag d. 8. juni 2023 kl. 16.00 - 18.00

 

 

Målgruppen for medlemsmødet
Byggeøkonomer og kollegaer fra medlemsvirksomhederne. 

 

 

Pris
Medlemsmødet er gratis for medlemmer af foreningen og medarbejdere fra medlemsvirksomhederne.
Hvis din virksomhed ikke er medlem, men du alligevel gerne vil deltage koster det 750 kr. + moms at deltage.

 Tilmelding
Tilmelding til medlemsmødet skal ske via mail til Kalinka Stapput. Skriv i mailen om du er uddannet byggeøkonom eller en kollega. 
Hvis man udebliver fra medlemsmødet uden at have meldt afbud (senest dagen før), vil der blive pålagt et ekstra gebyr på 750 kr. på næste kontingentopkrævning. 


 

 

Tilmeldingsfrist 
4. juni 2023 kl. 12.00 

 

I er alle velkomne til at dele og være med i møderækken
I skal ikke holde jer tilbage, hvis I også vil dele nogle af jeres værktøjer med andre i foreningen. Kontakt os endelig. 


Ændringer i programmet
Vi forbeholder os ret til at ændre i både program og datoer, så hold jer selv opdateret på hjemmesiden.

 

 


Hvor/Hvornår

Dato og tid:

08-06-2023 16:00 - 18:00

Adresse:

Krudtløbsvej 14 , 1439 København K

Kontaktinfo:

kst@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

50

Mødested:

Tegnestuen Vandkunsten

Telefon:

2237 5616