Medlemsseminar for alle Byggeøkonomer

 

 

 

”Byggebranchens nye aftaler og samarbejdsformer”.

 

For to år siden afholdt vi medlemsseminaret ”Den værdiskabende Byggeøkonom”, hvor målet med seminaret var at skabe værdi og give et kompetenceløft til Byggeøkonomerne. Denne tråd ønsker vi at videreføre til det kommende seminar. I år er det overordnet tema ”Byggebranchens nye aftaler og samarbejdsformer”.

 

Ændringerne af de nye standardvilkår og ydelsesbeskrivelsen får stor betydning for branchens fremtidige virke og vi ønsker at løfte os og kunne se muligheder og nye vinkler til vores daglige arbejde. Vi har derfor bygget årets seminar op omkring gennemgang, diskussion og uddybning af Aftalegrundlagene (AB18, ABR18, ABT 18 og YBL18). 

I efteråret 2018 havde vi Viltoft og Kim Christiansen inde og gennemgå ændringerne. På seminaret vil vi gå et spadestik dybere og diskutere med dem, hvilke tanker der ligger bag ændringerne og hvilke muligheder ændringerne skaber for branchen. Vi vil gå helt op i helikopteren og se, hvor branchen bevæger sig hen, hvad der forventes af os – og hvordan vi fremover bedst kan navigere i dette felt.

Seminaret bliver en vekselvirkning mellem at se på, hvilken betydning standardvilkårene får for branchen og hvilke samarbejdsformer, der vil blive skabt i kølvandet på det, når rollerne udhviskes.  Vi vil kigge på strategiske partnerskaber, på bæredygtighed og på hvordan vi kan bringe de 17 verdensmål i spil.

Seminaret bliver også skabt for, at vi kan netværke med hinanden, få nye idéer til at udvikle vores fælles foreningen og aftale nye kompetenceløftende tiltag. 

 

 

Program

Fredag d. 1 marts 2019

Kl. 09.00 – 9.15           Velkomst & information

Kl.09.15 – 10.45          ”Hvor bevæger branchen sig hen?”. Hvordan kan Byggeøkonomerne bidrage til øget bæredygtig innovation? Egne erfaringer og analyser fra mange års praksis, f.eks med IPD.
Oplægsholder: Anders Holst Jensen, JJW Arkitekter, Arkitekt MAA/ Founding Partner/ Danske Ark.

Kl. 10.45 – 11.00         Pause

Kl.11.00 - 13.00          ”Ændringer og tanker bag de nye Standardvilkår”.
Oplægsholdere: Peter Fauerholdt og Steen Hellmann fra Vilfoft vil gennemgå tankerne bag sammen med os. 

Kl. 13.00 – 14.00        Frokost

Kl.14.00 - 16.00        ”Ændringer og tanker bag den nye Ydelsesbeskrivelse".
Oplægholder: Kim Christiansen, Arkitektfirmaet Kim Christiansen, Projektleder for Danske Ark i forbindelse med YBL 18. Sammen med Kim vil vi tale om tankerne bag ændringerne. 

Kl.16.00 – 16.30         Pause. Kaffe & kage

Kl.16.30 – 18.00         ”Mindre snak – mere værdi”. 
Oplægsholder: Bastian Overgaard, Rådgiver, foredragsholder og underviser i Silent co-creation. Læs mere om Bastian her

Kl. 19.00                     Middag

Kl. 20.00 – 20.40       Thomas Buttenschøn kommer traditionen tro og spiller helt nye numre for os

Kl. 20.40 –                 Dessert & hygge

 

 

Lørdag d. 2. marts 2019

Kl. 08.00 – 09.00       Morgenmad

Kl. 09.00 – 10.30       "Kan vi tænke nyt og agere mere strategisk med inspiration i teori?". Kom med på en rask gennemgang af teoretiske redskaber om roller, magt, narrativer og netværk eksemplificeret med konkrete eksempler. Vi diskuterer løbende i plenum, hvordan vi kan tænke nyt og strategisk i byggeriet.
Oplægsholdere: Marianne Stang Våland, ph.d., forsker og underviser på Arkitektskolen og CBS & Camilla Hedegaard Møller, ph.d., forsker på JJW Arkitekter og Arkitektskolen.

Kl. 10.30– 10.45        Pause

Kl. 10.45 – 12.15      "Livsfarlig Ledelse - Hvordan agerer man i komplekse projekter i komplekse organisationer". 
Oplægsholder: Christian Ørsted, Ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder. Læs mere om Christian her  

Kl.12.00 – 13.00        Fælles diskussion, opsamling og afslutning. 

Kl.13.00                     ToGo sandwich & afrejse

 

 

Dato
1 & 2 marts 2019

 

 

Sted
Sinartur hotel Storebælt 
Østerøvej 121
5800 Nyborg

 

 

Hvem kan deltage
Alle uddannede Byggeøkonomer som er medlem af foreningen. Prisen er 900 kr. + moms. Prisen dækker for faglige kurser, mad, overnatning og hyggeligt samvær. Der er 100 pladser. 

 

Har du allerede tilmeldt dig?
Vi vil i løbet af den næste uge kontakte jer og høre om I ønsker at bibeholde jeres plads. 

 

 

DER ER FORTSAT EN DEL PLADSER - HVIS DER BLIVER PLADSER TILOVERS, VIL VI TILBYDE DEM TIL DE STUDERENDE. 

 

 

Tilmelding
Tilmelding kan ske ved at sende en mail til Kalinka Stapput ks@byggeokonomer.dk  
Husk i tilmeldingen at bekræfte at du er medlem og skrive faktureringsadressen og email til, hvor vi skal sende fakturaen hen. 

 

 

Tilmeldingsfrist
15. februar 2019 eller så længe der er pladser. Når alle pladser er besat, vil der blive etableret venteliste. 

 

Hvis man melder afbud efter d.15. februar 2019 forbeholder vi os ret til at opkræve deltagergebyret på 900 kr. alligevel, da vi hænger på værelserne. Hvis der er venteliste og pladsen kan gives til en anden, vil vi selvfølgelig ikke opkræve deltagergebyret fra jer.  


Hvor/Hvornår

Dato og tid:

01-03-2019 09:30 - 02-03-2019 16:00

Adresse:

Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Kontaktinfo:

db@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

100

Mødested:

Sinatur Hotel Storebælt

Telefon:

2237 5616