Kursus i København: Miljø og økonomi, genbrug og genanvendelse

Miljø og økonomi, genbrug og genanvendelse 

 

Vi har slået Thomas Hougaards to sidste oplæg sammen til ét. Du kan sagtens deltage selvom du ikke har været med til de to første. 

 

 

Indhold:

1. Miljø & økonomi:
Hvad er det jeg køber og hvad koster det? De fleste står usikre overfor hvad der er ret og rimeligt, når det gælder miljøarbejder i byggeriet. 

Vi berører emner som:

Hvad man skal forvente en miljøkortlægning koster og hvorfor.

Eksempler på omkostninger ved miljøsaneringer.

Eksempler på prissætning af rent, forurenet og farligt affald.

 

2. Genbrug og genanvendelse
Hvis det var nemmere og billigere at genbruge end købe nyt, var det man gjorde. Men det er det ikke. Genbrug er dyrt, besværligt og mandskabstungt. Dertil kommer, at lovgivningen ofte stiller inkonsekvente eller direkte modstridende krav til genbrugsmateriale

Vi berører emner som:

Affaldshierarkiet og hvad forskellen på genanvendelse og genbrug er.


Hvad affaldshierarkiets bestemmelser har af praktiske konsekvenser for bygherren.

Hvorfor begrebet ”Cirkulær Økonomi” i bedste fald er intetsigende og i værste fald direkte vildledende.

Eksempler på hvordan man kan organisere sit byggeri med henblik på at maksimere genbrug og genanvendelse.

 

 

Oplægsholder
Thomas Hougaard
Afdelingschef Mangor & Nagel + Miljøchef

Om Thomas:
Thomas Hougaard er specialist i forurenet jord, grundvand og farlige stoffer i byggeriet og deres betydning for arbejdsmiljø, håndtering og klassificering. I undervisningssektoren er Thomas især kendt på Københavns Erhvervsakademi og Roskilde Universitet. Han står som opfinder på fire patenter, udarbejdet for kunder. - Patenter der omhandler luftfiltre til opsamling af PCB, sporing af byggeaffald og jord og kvantificering af blæsemidler ved blæsning af bygningsdele.

 


Sted
Danske Byggeøkonomer
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg

 
Tid
Torsdag d. 23. marts 2023

kl. 16.00 - 18.30
Målgruppen for medlemsmødet
Byggeøkonomer og kollegaer fra medlemsvirksomhederne.  

Pris
Kurset er gratis for medlemmer af foreningen og medarbejdere fra medlemsvirksomhederne.
Hvis din virksomhed ikke er medlem, men du alligevel gerne vil deltage koster det 1.250 kr. + moms at deltage.


Tilmelding
Tilmelding til medlemsmødet skal ske via mail til Kalinka Stapput. Skriv i mailen om du er uddannet byggeøkonom eller en kollega. 
Hvis man udebliver fra kurset uden at have meldt afbud (senest dagen før), vil der blive pålagt et ekstra gebyr på 1250 kr. på næste kontingentopkrævning. 


Tilmeldingsfrist 
20. marts 2023 kl. 12.00

 


Ændringer i programmet
Vi forbeholder os ret til at ændre i både program og datoer, så hold jer selv opdateret på hjemmesiden.

 

 


Hvor/Hvornår

Dato og tid:

23-03-2023 16:00 - 19:00

Adresse:

Lindevangs allé 2, Frederiksberg

Kontaktinfo:

kst@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

50

Mødested:

Danske Byggeøkonomer

Telefon:

23375616