Medlemsmøde i København: Dialogbaseret konfliktløsning herunder mediation og mægling

MEDLEMSMØDET bliver afholdt fysisk i København, men man kan også være med online. 


Indhold
Lær hvordan du minimerer risikoen for konflikter. Undgå konfliktskabende kontraktsbestemmelser og  konfliktoptrapning under udførelsen.

Mægling og mediation anvendes gennem AB 18, ABT 18 og ABR 18 i stadigt stigende omfang og med gode resultater.

Hør om mæglings- og mediationsprocessen og lær, hvordan du bedst forbereder dig til at indgå i denne proces.

Advokat Michael Gjedde-Nielsen fra Viltoft har en meget betydelig erfaring som rådgiver indenfor bygge- og anlægssektoren og er en hyppigt anvendt mægler og mediator.Oplægsholder
Michael Gjedde-Nielsen, Partner, advokat (H)Sted
Danske Byggeøkonomer

Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg

 

Mødet bliver afholdt både fysisk og via Zoom
Mødet bliver afholdt fysisk i København. Du tilmelder dig bare normalt. 

For resten af landet bliver det muligt at deltage online. Hvis man ønsker at deltage online, skal man huske at skrive det til mig i tilmeldingen. Skriv også til mig i forvejen om du ønsker at deltage aktivt eller passivt. Se forklaring nedenfor:

Regler vedr. deltagelse online:
Hvis man ønsker at deltage aktivt og kunne stille spørgsmål undervejs SKAL man under HELE medlemsmødet have kameraet tændt. I det tilfælde anbefaler vi, at man sidder et sted, hvor man er uforstyrret.

Hvis man kun vil være med passivt er det ok at have kamera og lyd slået fra. Du kan ikke stille spørgsmål undervejs. 

Der vil dagen inden blive sendt et link ud til dem som ønsker at deltage online.

 


Tid
Mandag d. 7. november 2022 fra kl. 16.30 - 18.00. 
Tilmelding
Tilmelding sker til Kalinka Stapput

Tilmeldingsfrist 4. november 2022Pris
Medlemsmødet er gratis for medlemmer af foreningen og medarbejdere fra medlemsvirksomhederne. Hvis man udebliver fra medlemsmødet uden at have meldt afbud (senest dagen før), vil der blive pålagt et ekstra gebyr på 750 kr. på næste kontingentopkrævning. 

 


Hvor/Hvornår

Dato og tid:

07-11-2022 16:30 - 18:00

Adresse:

, 2000 Frederiksberg

Kontaktinfo:

kst@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

60

Mødested:

Danske Byggeøkonomer

Telefon:

2337 5616