Generalforsamling i foreningen.

 

Kom og deltag hvis du vil høre mere om foreningen og selv være med til at præge udviklingen i foreningen.

 

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder information vedr. CEEC og RICS
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge.
4. Forslag til behandling 
5. Forelæggelse af foreningens budget samt fastlæggelse af det årlige kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. (se bilag 1)
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
9. Erhvervspolitisk debat.

 

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen i henhold til dagsordenens pkt. 4 skal være sekretariatet i hænde senest d. 16. september 2021. Forslag kan sendes til kst@byggeokonomer.dk
 

Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen beder vi ligeledes medlemmerne tilmelde sig ved at skrive til Kalinka Stapput kst@byggeokonomer.dk

 

Efter generalforsamlingen går vi sammen ud og spiser. Så husk at skrive om du også påtænker at deltage i middagen efterfølgende. Tilmeldingsfristen til middagen d. 23. september 2021

 


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Dato
Torsdag d. 30. september 2021
Klokken 17.00Sted
Danske Byggeøkonomer
Lindevangs Allé 2, 4 sal
2000 Frederiksberg


 

Bilag til generalforsamlingen er sendt ud sammen med indkaldesen til medlemmerne. 

 

 


  • 17.00 - 19.00 Generalforsamling
  • 19.00 - 20.30 Fælles spisning

Hvor/Hvornår

Dato og tid:

30-09-2021 17:00 - 19:00

Adresse:

Lindevangs Alle 2, 2000 Frederiksberg

Kontaktinfo:

kst@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

100

Mødested:

Danske Byggeøkonomer

Telefon:

2237 5616