Indkaldelse til ordinær generalforsamling hos Danske Byggeøkonomer

 

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder information vedr. CEEC og RICS
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge.
4. Forslag til behandling. (se bilag 1)
5. Forelæggelse af foreningens budget samt fastlæggelse af det årlige kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. (se bilag 2)
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
9. Erhvervspolitisk debat.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen i henhold til dagsordenens pkt. 4 skal være sekretariatet i hænde senest d. 12. september 2019. Forslag kan sendes til kst@byggeokonomer.dk

Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen beder vi ligeledes medlemmerne tilmelde sig ved at skrive til Kalinka Stapput kst@byggeokonomer.dk

Efter generalforsamlingen går vi sammen ud og spiser. Så husk at skrive om du også påtænker at deltage i middagen efterfølgende.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Dato
Torsdag d. 26. september 2019 kl. 17.00


Sted
Danske Byggeøkonomer
Lindevangs Allé 2, 4 sal
2000 Frederiksberg

 

Følgende bilag er blevet sendt ud til medlemmerne d. 5 september:
Dagsorden
Bilag 1
Bilag 2
Årsregnskab 2018/19
Fuldmagt 2019 


  • 17.00 - 19.00 Generalforsamling
  • 19.00 - 20.30 Fælles spisning

Hvor/Hvornår

Dato og tid:

26-09-2019 17:00 - 19:00

Adresse:

Lindevangs Alle 2, 2000 Frederiksberg

Kontaktinfo:

db@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

100

Mødested:

Danske Byggeøkonomer

Telefon:

2237 5616