Generalforsamling i foreningen.

 

Kom og deltag hvis du vil høre mere om foreningen og selv være med til at præge udviklingen i foreningen.

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder information vedr. CEEC og RICS
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge.
4. Forslag til behandling 
5. Forelæggelse af foreningens budget samt fastlæggelse af det årlige kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  På valg er Peder Walsøe, Flemming Hansen og Rasmus Pedersen. Alle tre ønsker  at genopstille. 
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
9. Erhvervspolitisk debat.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen i henhold til dagsordenens pkt. 4 skal være sekretariatet i hænde senest den 13. september 2018. Forslag kan sendes til db@byggeokonomer.dk

Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen beder vi ligeledes medlemmerne tilmelde sig ved at skrive en email til db@byggeokonomer.dk .

Efter generalforsamlingen går vi sammen ud og spiser. Så husk at skrive om du også påtænker at deltage i middagen efterfølgende.

 


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Dato
Torsdag d. 27. september 2018
Klokken 17.00

 

Sted
Danske Byggeøkonomer
Lindevangs Allé 2, 4 sal
2000 Frederiksberg

 

 

Bilag til generalforsamlingen

Dagsorden
Årsregnskab 2017/18
Fuldmagt 2018


  • 17.00 - 19.00 Generalforsamling
  • 19.00 - 20.30 Fælles spisning

Hvor/Hvornår

Dato og tid:

27-09-2018 17:00 - 19:00

Adresse:

Lindevangs Alle 2, 2000 Frederiksberg

Kontaktinfo:

db@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

100

Mødested:

Danske Byggeøkonomer

Telefon:

2237 5616