Generalforsamling i foreningen.

 

Kom og deltag hvis du vil høre mere om foreningen og selv være med til at præge udviklingen i foreningen.

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder information vedr. CEEC og RICS
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge.
4. Forslag til behandling 
5. Forelæggelse af foreningens budget samt fastlæggelse af det årlige kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
9. Erhvervspolitisk debat.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen i henhold til dagsordenens pkt. 4 skal være sekretariatet i hænde senest den 5. september 2017. Forslag kan sendes til db@byggeokonomer.dk

Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen beder vi ligeledes medlemmerne tilmelde sig ved at skrive en email til db@byggeokonomer.dk .


Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 


  • 17.00 - 19.00 Generalforsamling
  • 19.00 - 20.30 Fælles spisning

Hvor/Hvornår

Dato og tid:

19-09-2017 17:00 - 19:00

Adresse:

Lindevangs Alle 2, 2000 Frederiksberg

Kontaktinfo:

db@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

100

Mødested:

Danske Byggeøkonomer

Telefon:

2237 5616