Danske Byggeøkonomers Projekteringslederuddannelse

 

Danske Byggeøkonomer udbyder fra begyndelsen af 2019 en ny projekteringslederuddannelse på baggrund af de nye standardvilkår og ydelsesbeskrivelsen (ABR18), som træder i kraft 1. januar 2019. Her bliver projekteringsledelse et væsentligt og ganske kompetencekrævende element.

Danske Byggeøkonomer blev sidst på foråret 2018 kontaktet af Danske Arkitektvirksomheder, da de så et behov for, at der blev udviklet en seriøs projekteringslederuddannelse for deres medlemmer. Og da mange af deres medlemmer også er medlem hos os, kunne vi sagtens se behovet og tog stafetten videre.

Det er derfor med glæde, at vi nu kan melde ud, at første hold starter i slutningen af februar 2019.

 

 

Projekteringslederrollen
Rollen som projekteringsleder er krævende og mangfoldig og er ikke blevet nemmere med de nye standardvilkår der nu træder i kraft. Opgaven kan sammenlignes med at være en blæksprutte forklædt i et supermandskostume, hvor man skal kunne holde overblik, have stor erfaring, kunne håndtere mange komplekse opgaver på samme tid og løse de udfordringer der hele tiden opstår i løbet af hele byggeprocessen. 

Sammen med nogle af spidskompetencerne, til at undervise på området, har vi sammensat en 12 dages uddannelse, der kobler teori og praktiske værktøjer sammen. Alle aspekter af projekteringsledelse vil blive behandlet på uddannelsen. 

 

 

 

 

Uddannelsen består af tre moduler og én eksamensdag:

1.   Aftalegrundlag og faglig baggrundsviden; Jura, betingelser samt  
      projekteringslederens nye rolledefinition  

2.   Projekteringslederens rolle gennem byggeriets faser; Praktiske 
      værktøjer og viden om faserne, grænseflader & opgaver

3.   Projekteringslederen som leder; Dig selv som redskab 

4.   Eksamen

 

 

Undervisere på uddannelsen

Modul 1:
Kim Christiansen
 - Indehaver af Arkitektfirmaet Kim Christiansen 
Preben Dahl - Chefjurist hos Danske Ark                         
Peter F Thommesen - Advokat Partner hos Viltoft

Modul 2:
Kim Christiansen
  -  Indehaver af Arkitektfirmaet Kim Christiansen.
Uffe Bay Schmidt  - Partner hos Kant Arkitekter. 
Bjarne Korsgaard - Indehaver af Construction mangement services. 

Modul 3:
Stig Kjeldsmark
 - Promentum
 

 

 

 

 


 

 

 

Målgruppe for uddannelsen

Akademisk uddannede arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre med en teknisk baggrund, der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.

 

Uddannelsen henvender sig til erfarne folk, der ønsker at få et løft i deres virke som projekteringsledere. 

 

Vi forventer, at du på forhånd kan nikke genkendende til følgende nedenstående udsagn:

  • At du er en god generalist der har et indblik i alle fagområderne i byggeriets faser
  • At du har kendskab til standardvilkårene og ydelsesbeskrivelsen
  • At du kan holde mange bolde i luften på én gang
  • At du løbende kan håndtere ændringer og betingelser undervejs og kan navigere derefter
  • At du er god til at vide, hvornår du skal hente andre kompetencer ind i projektet
  • At du som person er god til at afkode eventuelle samarbejdsvanskeligheder

 

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal følgende kriterier være opfyldt:

 

  • Afgangsbevis fra en af statens arkitektskoler, bygningskonstruktør, ingeniør eller anden tilsvarende uddannelse. 
  • Minimum 8 års dokumenteret relevant erhvervsmæssig erfaring. 

 

Vi forventer, at man har minimum nogle års projekteringsledelseserfaring og kendskab til standardvilkårene. 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsens varighed og omfang

12 dage.

Undervisningen foregår normalt fra kl. 9.00 til kl. 16.00 på de enkelte kursusdage. 

Der kan dog forekomme dage, hvor undervisningen vil fortsætte til senere, enten pga. ekstra forelæsning eller fordi der vil være nogle gruppeopgaver, som deltagerne skal løse sammen. Det præcise undervisningsprogram vil blive delt ud på første kursusgang. 

 

Vi arbejder på, at der i efteråret 2019 både kan blive afholdt et hold i Aarhus og i København. 

 

Datoer for undervisning

KØBENHAVN EFTERÅR  2019 - Hold 2

Modul 1:
23. september 2019               Dag 1: Introduktion & Ydelsesbeskrivelsen
24. september 2019               Dag 2: ABR 18/ AFTALER
25. september 2019               Dag 3: AB18 & ABT18 

 

Modul 2:
07. oktober 2019                  Dag 4: AB grundlag, indhold, idriftsættelse og drift.
08. oktober 2019                  Dag 5: Projektdokumentation, udbud, bygherre &
                                             myndigheder.
21. oktober 2019                  Dag 6: Økonomi
22. okotber 2019                  Dag 7: Tid, kvalitetssikring + AMK & projektgennemgang.
23. oktober 2019                  Dag 8: IKT-ledelse, bæredygtighedsledelse + opsamling.

 

Modul 3:
13. november 2019              Dag 9: Personlige konfliktstile, de seks  
                                             ledelsesstile
14. november 2019              Dag 10: DISC-modellen, strategisk ledelse og
                                             samarbejde
15. november 2019              Dag 11: Dialogledelse & organisationspsykologi 

Eksamen:
5. december 2019                DAG 12: Eksamensdag

 

Ændring af program
Der er forbeholdt ret til ændring af programmet, da vi evaluerer Hold 1 efter endt uddannelsen i forsommeren 2019. 

 

AARHUS EFTERÅR 2019 - Hold 3
Datoer vil snarest blive meldt ud

 

Pris
35.000 kr. + moms for medlemmer af Danske Byggeøkonomer. Se om du eller dit firma er medlem her.
35.000 kr. + moms for medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder. 
48.000 kr. + moms. for andre.

Prisen er inklusive forplejning på alle kursusdage. 

Beløbet betales i 1 rate lige optil opstarten af første kursusdag. 

 

 

Tilmelding
Tilmelding til uddannelsen skal ske her på hjemmesiden. Brug tilmeldingsblanketten nedenfor. Husk at vedhæfte CV. Såfremt du har spørgsmål vedr. din tilmelding, kan du kontakte Charlotte Buch på telefon 2873 5716 eller email

 


Tilmeldingsfrist
Torsdag d. 1. august 2019

 

Antal pladser
Der er 24 pladser. 

 

 

Undervisningssted
Undervisningen foregår hos Danske Byggeøkonomer:

Danske Byggeøkonomer
Lindevangs Alle 2
2000 Frederiksberg

 

 

Kontakt
Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Peder Walsøe Pedersen på telefon 2434 2499.

Tilmelding til Danske Byggeøkonomers Projekteringslederuddannelse

1Kontaktoplysninger

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Indtast en gyldig mailadresse
Skal udfyldes
Ugyldigt telefonnummer

2Er du eller din virksomhed medlem af:




Vælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

4Upload dit CV

Upload dit CV ved at vælge en fil (pdf)
Gennemse...

5Ja tak, tilmeld mig

Charlotte Buch
Kontakt
Charlotte Buch
Uddannelseskoordinator - ansvarlig for tilmelding og praktisk information om uddannelsen
Tlf.: 2873 5716
Peder Walsøe Pedersen
Kontakt
Peder Walsøe Pedersen
Ansvarlig for uddannelsens faglige indhold, bestyrelsesformand
Tlf.: + 45 2434 2499