Danske Byggeøkonomers Projekteringslederuddannelse

 

Danske Byggeøkonomer har siden begyndelsen af 2019 udbudt en ny projekteringslederuddannelse på baggrund af de nye standardvilkår og ydelsesbeskrivelsen (ABR18), som trådte i kraft 1. januar 2019. Her bliver projekteringsledelse et væsentligt og ganske kompetencekrævende element.

Danske Byggeøkonomer blev sidst på foråret 2018 kontaktet af Danske Arkitektvirksomheder, da de så et behov for, at der blev udviklet en seriøs projekteringslederuddannelse for deres medlemmer. Og da mange af deres medlemmer også er medlem hos os, kunne vi sagtens se behovet og tog stafetten videre.

 

I efteråret / vinter 2019 afvikler vi hold i både København og Aarhus - se under praktisk information for yderligere oplysninger om program.

 

 

Projekteringslederrollen
Rollen som projekteringsleder er krævende og mangfoldig og er ikke blevet nemmere med de nye standardvilkår der nu træder i kraft. Opgaven kan sammenlignes med at være en blæksprutte forklædt i et supermandskostume, hvor man skal kunne holde overblik, have stor erfaring, kunne håndtere mange komplekse opgaver på samme tid og løse de udfordringer der hele tiden opstår i løbet af hele byggeprocessen. 

Sammen med nogle af spidskompetencerne, til at undervise på området, har vi sammensat en 12 dages uddannelse, der kobler teori og praktiske værktøjer sammen. Alle aspekter af projekteringsledelse vil blive behandlet på uddannelsen. 

 

 

 

 

Uddannelsen består af tre moduler og én eksamensdag:

1.   Aftalegrundlag og faglig baggrundsviden; Jura, betingelser samt  
      projekteringslederens nye rolledefinition  

2.   Projekteringslederens rolle gennem byggeriets faser; Praktiske 
      værktøjer og viden om faserne, grænseflader & opgaver

3.   Projekteringslederen som leder; Dig selv som redskab 

4.   Eksamen

 

 

Undervisere på uddannelsen

Modul 1:
Kim Christiansen
 - Indehaver af Arkitektfirmaet Kim Christiansen 
Preben Dahl - Chefjurist hos Danske Ark                         
Peter F Thommesen - Advokat Partner hos Viltoft

Modul 2:
Kim Christiansen
  -  Indehaver af Arkitektfirmaet Kim Christiansen.
Uffe Bay Schmidt  - Partner hos Kant Arkitekter.
Stig Brinck - Expertice Director, IT and Process development, NIRAS

Henrik Sørensen - direktør, eMBA, civilingeniør, M.FRI, henrik∙innovation ApS

Modul 3:
Stig Kjeldsmark
 - Promentum
 

 

 

 

 


 

 

 

Målgruppe for uddannelsen

Akademisk uddannede arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre med en teknisk baggrund, der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.

 

Uddannelsen henvender sig til erfarne folk, der ønsker at få et løft i deres virke som projekteringsledere. 

 

Vi forventer, at du på forhånd kan nikke genkendende til følgende nedenstående udsagn:

  • At du er en god generalist der har et indblik i alle fagområderne i byggeriets faser
  • At du har kendskab til standardvilkårene og ydelsesbeskrivelsen
  • At du kan holde mange bolde i luften på én gang
  • At du løbende kan håndtere ændringer og betingelser undervejs og kan navigere derefter
  • At du er god til at vide, hvornår du skal hente andre kompetencer ind i projektet
  • At du som person er god til at afkode eventuelle samarbejdsvanskeligheder

 

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal følgende kriterier være opfyldt:

 

  • Afgangsbevis fra en af statens arkitektskoler, bygningskonstruktør, ingeniør eller anden tilsvarende uddannelse. 
  • Minimum 8 års dokumenteret relevant erhvervsmæssig erfaring. 

 

Vi forventer, at man har minimum nogle års projekteringsledelseserfaring og kendskab til standardvilkårene. 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsens varighed og omfang

12 dage.

Undervisningen foregår fra kl. 9.00 til kl. 16.00 på de enkelte kursusdage. 

 

AARHUS EFTERÅR 2019 - Hold 3*

Modul 1:    
12. november 2019 Dag 1

Introduktion, gruppesammensætning & Ydelsesbeskrivelsen

Undervisere: Uffe Bay-Smidt, Stig Kjeldsmark og Kim Christiansen

13. november Dag 2

ABR 18 / AFTALER

Underviser: Preben Dahl

14. november Dag 3

AB 18 & ABT 18

Underviser: Peter F. Thommesen

Modul 2:    
11. december Dag 4

AB grundlag, indhold, idriftsættelse og drift

Underviser: Kim Christiansen

12. december Dag 5

Projektdokumentation, udbud, bygherre og myndigheder

Underviser: Kim Christiansen

13. december Dag 6

Økonomi

Underviser: Uffe Bay-Smidt

16. december Dag 7

Tid, kvalitetssikring + AMK og projektgennemgang

Underviser: Kim Christiansen

18. december Dag 8

IKT-ledelse, bæredygtighedsledelse + opsamling

Undervisere: Stig Brinck og Henrik Sørensen

Modul 3:    
13. januar 2020 Dag 9

Personlige konfliktstile, de seks ledelsesstile

Underviser: Stig Kjeldsmark

14. januar Dag 10

DISC-modellen, strategisk ledelse og samarbejde

Underviser: Stig Kjeldsmark

15. januar  Dag 11

Dialogledelse og organisationspsykologi

Underviser: Stig Kjeldsmark

Eksamen:    
17. januar Dag 12

Eksamensdag; Multiple choice-opgave + caseopgave

*Ændring af program
Der er forbeholdt ret til ændring af programmet, da vi arbejder med evaluering af Hold 1 som blev afviklet i foråret 2019.

 

KØBENHAVN forår  2019 - Hold 4*

Modul 1    
17. marts 2020 Dag 1

Introduktion, gruppesammensætning & Ydelsesbeskrivelsen

Undervisere: Uffe Bay-Smidt, Stig Kjeldsmark og Kim Christiansen

18. marts Dag 2

ABR18 / AFTALER

Underviser: Preben Dahl

19. marts Dag 3

AB18 & ABT 18

Underviser: Peter Fauerholdt Thommesen

Modul 2    
20. april Dag 4

AB grundlag, indhold, idriftsættelse og drift

Underviser: Kim Christiansen

21. april Dag 5

Projektdokumentation, udbud, bygherre og myndigheder

Underviser: Kim Christiansen

22. april Dag 6

Økonomi

Underviser: Uffe Bay-Smidt

27. april Dag 7

Tid, kvalitetssikring + AMK & projektgennemgang

Underviser: Kim Christiansen

28. april Dag 8

IKT-ledelse, bæredygtighedsledelse + opsamling

Undervisere: Stig Brinck og Henrik Sørensen

Modul 3    
11. maj Dag 9

Personlige konfliktstile, de seks ledelsesstile

Underviser: Stig Kjeldsmark

12. maj Dag 10

DISC-modellen, strategisk ledelse & samarbejde

Underviser Stig Kjeldsmark

13. maj Dag 11

Dialogledelse & Organisationspsykologi

Underviser: Stig Kjeldsmark

Eksamen    
15. maj Dag 12

Eksamensdag; Multiple choice-opgave + caseopgave

 

 

Pris
35.000 kr. + moms for medlemmer af Danske Byggeøkonomer. Se om du eller dit firma er medlem her.
35.000 kr. + moms for medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder. 
48.000 kr. + moms. for andre.

Prisen er inklusive forplejning på alle kursusdage. 

Beløbet betales i 1 rate lige optil opstarten af første kursusdag. 

 

 

Tilmelding
Tilmelding til uddannelsen skal ske her på hjemmesiden. Brug tilmeldingsblanketten nedenfor. Husk at vedhæfte CV. Såfremt du har spørgsmål vedr. din tilmelding, kan du kontakte Charlotte Buch på telefon 2873 5716 eller email

 


Tilmeldingsfrist
Vi har fortsat ledige pladser på  holdet i Aarhus efterår 2019, så tilmeldingen er stadig åben.

Tilmeldingsfrist for hold 4 i København, foråret 2020 er 1. februar 2020.

 

Antal pladser
Der er 24 pladser på hvert hold.

 

 

Undervisningssted
Undervisningen foregår i København hos Danske Byggeøkonomer:

Danske Byggeøkonomer
Lindevangs Alle 2
2000 Frederiksberg

Undervisningen foregår i Aarhus på Hotel Comwell:

Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus

 

Kontakt
Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Peder Walsøe Pedersen på telefon 2434 2499.

Tilmelding til Danske Byggeøkonomers Projekteringslederuddannelse

1Kontaktoplysninger

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Indtast en gyldig mailadresse
Skal udfyldes
Ugyldigt telefonnummer

2Er du eller din virksomhed medlem af:
Vælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

4Upload dit CV

Upload dit CV ved at vælge en fil (pdf)
Gennemse...

5Ja tak, tilmeld mig

Charlotte Buch
Kontakt
Charlotte Buch
Uddannelseskoordinator - ansvarlig for tilmelding og praktisk information om uddannelsen
Tlf.: 2873 5716
Peder Walsøe Pedersen
Kontakt
Peder Walsøe Pedersen
Ansvarlig for uddannelsens faglige indhold, bestyrelsesformand
Tlf.: + 45 2434 2499