Certificeret projekteringslederuddannelse

Danske Byggeøkonomer har siden begyndelsen af 2019 udbudt en projekteringslederuddannelse på baggrund af de nye standardvilkår og ydelsesbeskrivelse, som trådte i kraft 1. januar 2019. Her blev projekteringsledelse et væsentligt og ganske kompetencekrævende element og dette kaldte på udviklingen af en seriøs projekteringslederuddannelse til byggebranchen.

 

I foråret 2020 afvikler vi hold i både København (hold 4) og Aarhus (hold 5) - tilmeldingsfristen for begge hold er 1. februar 2020.

Se det samlede program her – find uddybende information og datoer nedenfor her på siden.

 

Projekteringslederrollen

Rollen som projekteringsleder er krævende og mangfoldig og er ikke blevet nemmere med de nye standardvilkår der nu træder i kraft. Opgaven kan sammenlignes med at være en blæksprutte forklædt i et supermandskostume, hvor man skal kunne holde overblik, have stor erfaring, kunne håndtere mange komplekse opgaver på samme tid og løse de udfordringer der hele tiden opstår i løbet af hele byggeprocessen. 

Sammen med nogle af spidskompetencerne, til at undervise på området, har vi sammensat en 12 dages uddannelse, der kobler teori og praktiske værktøjer sammen. Alle aspekter af projekteringsledelse vil blive behandlet på uddannelsen. 

 

Formål med uddannelsen

Formålet med Danske Byggeøkonomers projekteringslederuddannelse er at give kursisterne det bedste grundlag for at kunne agere professionelt som projekteringsleder under den nye ydelsesbeskrivelse YBL 18

Kursets systematiske gennemgang af projekteringslederens ydelser gennem et projektforløb kombineret med et fokus på ledelse, skal sætte kursisterne i stand til at agere leder i de komplekse organisationsdiagrammer som projekteringslederen skal indgå i.

 

Uddannelsen består af tre moduler og én eksamensdag:

1.   Aftalegrundlag og faglig baggrundsviden; Jura, betingelser samt  
      projekteringslederens nye rolledefinition  

2.   Projekteringslederens rolle gennem byggeriets faser; Praktiske 
      værktøjer og viden om faserne, grænseflader & opgaver

3.   Projekteringslederen som leder; Dig selv som redskab 

4.   Eksamen

 

Undervisere på uddannelsen:

Modul 1:
Kim Christiansen
 - Indehaver af Arkitektfirmaet Kim Christiansen 
Preben Dahl - Chefjurist hos Danske Ark                         
Peter F Thommesen - Advokat Partner hos Viltoft

Modul 2:
Kim Christiansen
  -  Indehaver af Arkitektfirmaet Kim Christiansen.
Uffe Bay Schmidt  - Partner hos Kant Arkitekter.
Stig Brinck - Expertice Director, IT and Process development, NIRAS

Henrik Sørensen - direktør, eMBA, civilingeniør, M.FRI, henrik∙innovation ApS

Modul 3:
Henrik Skovdal
- Skovdal Consulting, Ledels og Organisation

 

 

Målgruppe for uddannelsen

Akademisk uddannede arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre med en teknisk baggrund, der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.

 

Uddannelsen henvender sig til erfarne folk, der ønsker at få et løft i deres virke som projekteringsledere. 

 

Vi forventer, at du på forhånd kan nikke genkendende til følgende nedenstående udsagn:

  • At du er en god generalist der har et indblik i alle fagområderne i byggeriets faser
  • At du har kendskab til standardvilkårene og ydelsesbeskrivelsen
  • At du kan holde mange bolde i luften på én gang
  • At du løbende kan håndtere ændringer og betingelser undervejs og kan navigere derefter
  • At du er god til at vide, hvornår du skal hente andre kompetencer ind i projektet
  • At du som person er god til at afkode eventuelle samarbejdsvanskeligheder

 

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal følgende kriterier være opfyldt:

 

  • Afgangsbevis fra en af statens arkitektskoler, bygningskonstruktør, ingeniør eller anden tilsvarende uddannelse. 
  • Minimum 8 års dokumenteret relevant erhvervsmæssig erfaring. 

 

Vi forventer, at man har minimum nogle års projekteringsledelseserfaring og kendskab til standardvilkårene. 

 

 

 

 

 

Uddannelsens varighed og omfang

12 dage.

Undervisningen foregår fra kl. 9.00 til kl. 16.00 på de enkelte kursusdage. 

 

KØBENHAVN forår  2020 - Hold 4*

Modul 1    
17. marts 2020 Dag 1

Introduktion, gruppesammensætning & Ydelsesbeskrivelsen

Undervisere: Uffe Bay-Smidt, Stig Kjeldsmark og Kim Christiansen

18. marts Dag 2

ABR18 / AFTALER

Underviser: Preben Dahl

19. marts Dag 3

AB18 & ABT 18

Underviser: Peter Fauerholdt Thommesen

Modul 2    
20. april Dag 4

AB grundlag, indhold, idriftsættelse og drift

Underviser: Kim Christiansen

21. april Dag 5

Projektdokumentation, udbud, bygherre og myndigheder

Underviser: Kim Christiansen

22. april Dag 6

Økonomi

Underviser: Uffe Bay-Smidt

27. april Dag 7

Tid, kvalitetssikring + AMK & projektgennemgang

Underviser: Kim Christiansen

28. april Dag 8

IKT-ledelse, bæredygtighedsledelse + opsamling

Undervisere: Stig Brinck og Henrik Sørensen

Modul 3    
11. maj Dag 9

Vision. Ledelsesrum og ledelsesstil.

Underviser: Henrik Skovdal

12. maj Dag 10

Projekteringslederens evne til at skabe følgeskab og motivation.

Underviser: Henrik Skovdal

13. maj Dag 11

Projekteringslederens evne til at skabe fremdrift og sikre gennemførelse.

Underviser: Henrik Skovdal

Eksamen    
15. maj Dag 12

Eksamensdag; Multiple choice-opgave + caseopgave

 

 

 

AARHUS FORÅR 2020 - Hold 5*

Modul 1:    
23. marts 2020 Dag 1

Introduktion, gruppesammensætning & Ydelsesbeskrivelsen

Undervisere: Uffe Bay-Smidt, Henrik Skovdal og Kim Christiansen

24. marts Dag 2

ABR 18 / AFTALER

Underviser: Preben Dahl

25. marts Dag 3

AB 18 & ABT 18

Underviser: Peter F. Thommesen

Modul 2:    
29. april Dag 4

AB grundlag, indhold, idriftsættelse og drift

Underviser: Kim Christiansen

30. april Dag 5

Projektdokumentation, udbud, bygherre og myndigheder

Underviser: Kim Christiansen

1. maj Dag 6

Økonomi

Underviser: Uffe Bay-Smidt

4. maj Dag 7

Tid, kvalitetssikring + AMK og projektgennemgang

Underviser: Kim Christiansen

5. maj Dag 8

IKT-ledelse, bæredygtighedsledelse + opsamling

Undervisere: Stig Brinck og Henrik Sørensen

Modul 3:    
25. maj Dag 9

Vision. Ledelsesrum og ledelsesstil.

Underviser: Henrik Skovdal

26. maj Dag 10

Projekteringslederens evne til at skabe følgeskab og motivation

Underviser: Henrik Skovdal

27. maj  Dag 11

Projekteringslederens evne til at skabe fremdrift og sikre gennemførelse

Underviser: Henrik Skovdal

Eksamen:    
29. maj Dag 12

Eksamensdag; Multiple choice-opgave + caseopgave

 

*Ændring af program
Der er forbeholdt ret til ændring af programmet, da vi løbende arbejder med evaluering af programmet.

 

Pris

35.000 kr. + moms for medlemmer af Danske Byggeøkonomer. Se om du eller dit firma er medlem her.
35.000 kr. + moms for medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder. 
48.000 kr. + moms. for andre..

Prisen er inklusive forplejning på alle kursusdage. 

Beløbet betales i 1 rate lige optil opstarten af første kursusdag. 

 

Tilmelding

Tilmelding til uddannelsen skal ske her på hjemmesiden. Brug tilmeldingsblanketten nedenfor. Husk at vedhæfte CV. Såfremt du har spørgsmål vedr. din tilmelding, kan du kontakte Charlotte Buch på telefon 2873 5716 eller email

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist for begge hold i foråret 2020 er 1. februar 2020.


Antal pladser

Der er 24 pladser på hvert hold.
 

Undervisningssted

Undervisningen foregår i København hos Danske Byggeøkonomer:

Danske Byggeøkonomer
Lindevangs Alle 2
2000 Frederiksberg

Undervisningen foregår i Aarhus på Hotel Comwell:

Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus


Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Peder Walsøe Pedersen på telefon 2434 2499.


 

Tilmelding til Danske Byggeøkonomers Projekteringslederuddannelse

1Kontaktoplysninger

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Indtast en gyldig mailadresse
Skal udfyldes
Ugyldigt telefonnummer

2Er du eller din virksomhed medlem af:
Vælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

4Upload dit CV

Upload dit CV ved at vælge en fil (pdf)
Gennemse...

5Ja tak, tilmeld mig

Charlotte Buch
Kontakt
Charlotte Buch
Uddannelseskoordinator - ansvarlig for tilmelding og praktisk information om uddannelsen
Tlf.: 2873 5716
Peder Walsøe Pedersen
Kontakt
Peder Walsøe Pedersen
Ansvarlig for uddannelsens faglige indhold, bestyrelsesformand
Tlf.: + 45 2434 2499