Danske Byggeøkonomers bestyrelse

Vi byder velkommen til Sabina Holstein, som netop er blevet valgt ind i bestyrelsen - og benytter samtidig lejligheden til at takke Henrik Dann for sit store bidrag i foreningen igennem de sidste 6 år.

Medlemsmøderække: Operationel bæredygtighed

Hvordan kommer vi som byggeøkonomer, til at arbejde med bæredygtighed i byggeriet på et konkret og fagligt højt niveau? Følg vores kommende medlemsrække

Byggeøkonomuddannelsen 2020

Tilmeldingen for næste år er åben nu

Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019

Læs mere om medlemsmødet og tilmeld dig her

Medlemsseminar 2020

Vi afholder medlemseminar i Nyborg d. 21-22 februar 2020

På engelsk hedder Danske Byggeøkonomer:

The Danish Association of Construction Economists - Member of CEEC