Medlemsmøde flyttet!

Medlemsmødet om AT TRÆFFE BESLUTNINGER er blevet flyttet fra d. 22. november til d. 6 december 2016. Tilmelding påny er påkrævet.

AART architects søger:

Medarbejder til fagtilsyn

(Næsten) gratis seminar for alle uddannede Byggeøkonomer

Meld dig til vores seminar, hvor der er fokus på "Den værdiskabende Byggeøkonom".

Danske Byggeøkonomers Lederuddannelse

Lederuddannelsen er for dig, som vil styrke dine ledelsesevner. Du kan komme i betragtning til uddannelsen, hvis du enten har taget vores Byggeøkonomuddannelse eller Projektlederuddannelse.

På engelsk hedder Danske Byggeøkonomer:

The Danish Association of Construction Economists - Member of CEEC

Medlemsmøde: Brug af FIDIC-kontrakter i byggeriet

Kan vi lære noget? Viltoft og Rambøll kommer og holder et spændende oplæg om emnet.