Medlemsmøderække: Operationel bæredygtighed

Hvordan kommer vi som byggeøkonomer, til at arbejde med bæredygtighed i byggeriet på et konkret og fagligt højt niveau? Følg vores kommende medlemsrække

Byggeøkonomuddannelsen 2019

Der er stadig enkelte pladser på vores Byggeøkonomuddannelseshold, som starer op her i slutningen af oktober

Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019

Læs mere om medlemsmødet og tilmeld dig her

Medlemsseminar 2020

Vi afholder medlemseminar i Nyborg d. 21-22 februar 2020

På engelsk hedder Danske Byggeøkonomer:

The Danish Association of Construction Economists - Member of CEEC

Har du lyst til være med i aktivitetsudvalget?

Foreningen har to aktivitetsudvalg - et i Aarhus og et i København, som er med til at planlægge foreningens medlemsmøder. Har du lyst til at være med?

Lederuddannelsen

Se film, hvor opbygningen af uddannelsen beskrives: https://www.youtube.com/watch?v=fUHLr1OQmes