Medlemsmøde: Brug af FIDIC-kontrakter i byggeriet

Introduktion til FIDIC’s standardkontrakter for bygge- og anlægsarbejder og teknisk rådgivning.

Danske Byggeøkonomers Lederuddannelse

Lederuddannelsen er for dig, som vil styrke dine ledelsesevner. Du kan komme i betragtning til uddannelsen, hvis du enten har taget vores Byggeøkonomuddannelse eller Projektlederuddannelse.

Ny hjemmeside

Foreningen har fået ny hjemmeside. Alle medlemmer kan bidrage med billeder af deres byggerier.

Kun for medlemmer

Husk at I altid kan logge jer ind og få adgang til det nyeste opdaterede byggeøkonom undervisningsmateriale. På den måde kan I holde jeres uddannelse ajour ført.

Nye Projektlederuddannelseshold

Til efteråret starter vi nye Projektlederuddannelseshold op både i København og Aarhus

Velkommen til 48 nye studerende

Her i slutningen af august 2016 byder vi velkommen til 48 nye Byggeøkonomstuderende fordelt på to hold - ét i Aarhus og ét i København