Lederuddannelsen

Se film, hvor opbygningen af uddannelsen beskrives: https://www.youtube.com/watch?v=fUHLr1OQmes

Projekteringslederuddannelse

Til efteråret udbyder vi endnu nogle hold på vores nye Projekteringslederuddannelse. Læs mere her

Byggeøkonomuddannelsen 2019

På grund af så stor søgning på Byggeøkonomuddannelsen i København, opretter vi et ekstra hold i efteråret 2019. Hvis du er interesseret i at starte, skal du kontakte Charlotte Buch og blive skrevet op.

Rundvisning hos Sweco

Bo Schoppe har tilbudt os at lave en rundvisning i Sweco Danmarks nye hovedsæde. Skal du med?

På engelsk hedder Danske Byggeøkonomer:

The Danish Association of Construction Economists - Member of CEEC

Har du lyst til være med i aktivitetsudvalget?

Foreningen har to aktivitetsudvalg - et i Aarhus og et i København, som er med til at planlægge foreningens medlemsmøder. Har du lyst til at være med?