Byggeøkonomuddannelsen

 

Uddannelsens kompetenceområder

Byggeøkonomuddannelsen er tværfaglig med hovedvægten på økonomi, jura og projektstyring.

Målet for undervisningen er, at tværfagligheden giver deltagerne færdigheder og forståelse for helheden i byggeriet.

Deltagerne har efter endt uddannelse således et bedre overblik over byggeriets forskellige faser og opnår derved større sikkerhed i det daglige arbejde.

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk funderet. Den praktiske del sigter på, at de deltagerne skal kunne overføre undervisningen til deres igangværende arbejdsopgaver.
 

Uddannelsens centrale temaer er:

  • Byggejuridiske forhold – ansvar, aftaler og rettigheder
  • Økonomi
  • Bygherrerådgivning
  • Kvalitet – miljøstyring
  • Projektudvikling og -styring

Se programmet for Byggeøkonomuddannelsen 2017-18 til orientering her.

Afsluttende prøve

Uddannelsen afsluttes med en 5-timers skriftlig prøve (3 timers individuel opgaveløsning og 2 timers gruppeopgave).

NB! Der er i undervisningsforløbet indlagt en økonomiopgave med obligatorisk aflevering, som skal bestås for at kunne deltage i den afsluttende eksamen. 

 

 

Uddannelsens målgruppe

Akademisk uddannede arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre med en teknisk/naturvidenskabelig baggrund, der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.


Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Afgangsbevis fra en af statens arkitektskoler, bygningskonstruktør, ingeniør eller anden tilsvarende uddannelse.
  • Minimum 5 års dokumenteret relevant erhvervsmæssig erfaring.


Optagelse sker, når vi har vurderet om optagelseskrav er opfyldt.

Vi anbefaler et godt kendskab til basisfunktionerne i Excel, da man kommer til at arbejde en del med regneark og formler i økonomifagene. Som minimum forventes fortrolighed med basale funktioner som fx formatering af celler, anvendelse af formler, flytte rundt og markering i regnearkene. Ikke noget fagspecifikt for byggebranchen, men rene basisfunktioner.

Uddannelsens varighed og omfang

Uddannelsen forløber over 186 timer fordelt over 25 undervisningsdage, 1 eksamensdag og 1 dag med evaluering og afslutning.

Derudover må der påregnes tid til løsning af opgaver i form af gruppe- og individuelle opgaver. Der arbejdes gennem hele forløbet videre i de grupper, der etableres på internatopholdet.
 

Undervisningssteder

København: Undervisningen foregår om mandagen (augusthold) / onsdagen (novemberhold) hos Danske Byggeøkonomer, Lindevangs Allé 2, 2000 Fredriksberg.
Aarhus: Undervisningen foregår om fredagen på Hotel Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.
 

Næste uddannelseshold 

København 2018-2019:
København hold 1: Starter med internatophold d. 23. og 24. august 2018
København hold 2: Starter med internatophold d. 1. og 2. november 2018. 

NB: Begge ovenstående hold er nu fyldte, men du er velkommen til at komme på venteliste, så vil vi kontakte dig, hvis der skulle blive en ledig plads.

 

Aarhus 2018-19:
Aarhus: Starter med internatophold 30. og 31. august 2018

Holdet er fuldt besat, men du er velkommen til at komme på venteliste, så vil vi kontakte dig, hvis der skulle blive en ledig plads.


Byggeøkonmuddannelsen 2019-2020
Det er allerede nu muligt at tilmelde sig forløbet med opstart i august 2019 såvel i Aarhus som i København. Vi anbefaler dig at tilmelde hurtigst muligt, da vi også oplever stor efterspørgsel på disse hold.

 

Pris

71.100 kr. + moms
Prisen er inklusiv internatkursus og forplejning på kursusdagene.
Beløbet betales i 4 rater (juli / oktober / december / februar), medmindre der indgås andre aftaler. Ved bekræftet og bindende tilmelding hæfter man i tilfælde af afbud til uddannelsen for første rate som udgør kr. 28.000 + moms, med mindre der findes en aftager af pladsen.

Prisen inkluderer fri deltagelse i foreningens øvrige medlemsaktiviteter.
Medlemsvirksomheder opnår automatisk 12,5 % rabat på uddannelsesprisen (62.215 kr. + moms).
NB: Gælder ikke for de 1 års gratis medlemsskaber jf. nedenfor.

Ikke-medlemsvirksomheder opnår ikke rabat på uddannelsen, men får til gengæld 1 års gratis medlemsskab af foreningen efter endt uddannelse. Læs mere om foreningen og vedtægterne her.

 

Tilmelding

1Kontaktoplysninger

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Indtast en gyldig mailadresse
Skal udfyldes
Ugyldigt telefonnummer

2Er din virksomhed medlem af foreningen?Vælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

3Vælg optagelsessted

Vælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

4Upload dit CV

Upload dit CV ved at vælge en fil (pdf)
Gennemse...

5Ja tak, tilmeld mig

Peder Walsøe Pedersen
Kontakt
Peder Walsøe Pedersen
Ansvarlig for uddannelsens faglige indhold, bestyrelsesformand
Tlf.: + 45 2434 2499
Charlotte Buch
Kontakt
Charlotte Buch
Uddannelseskoordinator - ansvarlig for tilmelding og praktisk information om uddannelsen
Tlf.: +45 2873 5716