DANSKE BYGGEØKONOMERS UDDANNELSER

Foreningen Danske Byggeøkonomer udbyder pt. to uddannelser, Byggeøkonomuddannelsen og Projekteringslederuddannelsen:


Byggeøkonomuddannelsen 

har eksisteret siden 1985, og der kommer hvert år mellem 24 og 48 nye byggeøkonomer til. Antallet afhænger af, om der etableres hold både i Jylland og på Sjælland. Uddannelsen varer 25 hele undervisningsdage, fordelt med 1 undervisningsdag pr. uge fra ultimo august til primo marts, og den afsluttes med en eksamensdag med en 5-timers prøve. Byggeøkonomuddannelsen vægter tværfaglighed og har sin hovedvægt på byggejuridiske forhold, projektforløbet og økonomi. 
Du kan læse mere om Byggeøkonomuddannelsen her
Hvis du har spørgsmål ang. byggeøkonomuddannelsen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Charlotte Buch på telefon +45 2873 5716 eller e-mail.


Projekteringlederuddannelsen

er siden foråret 2019 udbudt en  på baggrund af de nye standardvilkår og ydelsesbeskrivelsen (ABR18), som trådte i kraft 1. januar 2019. Her bliver projekteringsledelse et væsentligt og ganske kompetencekrævende element. Vi udbyder hold i både København og Aarhus. Der er plads til 24 på hvert hold. Uddannenlsen består af 3 moduler fordelt på 12 undervisningsdage. Du kan læse mere om Projekteringslederuddannelsen her.

Hvis du har spørgsmål ang. byggeøkonomuddannelsen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Charlotte Buch på telefon +45 2873 5716 eller e-mail.