DANSKE BYGGEØKONOMERS UDDANNELSER

Foreningen Danske Byggeøkonomer udbyder tre uddannelser, Byggeøkonomuddannelsen og Projekterlederuddannelsen og udbyder nu fra begyndelsen af 2016 også en lederuddannelse, som er tiltænkt som en overbygning til de to andre uddannelser:


Byggeøkonomuddannelsen 

har eksisteret siden 1985, og der kommer hvert år mellem 24 og 48 nye byggeøkonomer til. Antallet afhænger af, om der etableres hold både i Jylland og på Sjælland. Uddannelsen varer 25 hele undervisningsdage, fordelt med 1 undervisningsdag pr. uge fra ultimo august til primo marts, og den afsluttes med en eksamensdag med en 5-timers prøve. Byggeøkonomuddannelsen vægter tværfaglighed og har sin hovedvægt på byggejuridiske forhold, projektforløbet og økonomi. 
Du kan læse mere om Byggeøkonomuddannelsen her
Hvis du har spørgsmål ang. byggeøkonomuddannelsen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Charlotte Buch på telefon +45 2873 5716 eller e-mail.


Projektlederuddannelsen 

har kørt med to hold om året siden 2008. Uddannelsen er specifikt målrettet til projektledere i byggebranchen, så de studerende efter at have taget uddannelsen er i stand til at kunne styre samarbejdet i komplekse byggeprojekter, hvor flere aktører er involveret. Undervisningen vil veksle mellem deciderede projektledelsesredskaber og cases fra byggeverdenen. Uddannelsen udbydes både i Aarhus og i København.
Du kan læse mere om Projektlederuddannelsen her
Hvis du har spørgsmål vedr. Projektlederuddannelsen, er du velkommen til at kontakte kursusleder Kalinka Stapput på telefon +45 2337 5616.


Tillægskursus: Lederuddannelsen 

startede op med første hold heri foråret 2016 og er tiltænkt, som en naturlig overbygning til de to andre uddannelser, som Danske Byggeøkonomer udbyder. Ledelse i byggebranchen stiller særlige krav til gennemslagskraft, kommunikation og evnen til at motivere andre. I dette udviklingsforløb sættes fokus på lederens egne kompetencer og evnen til at skabe gode relationer. Uddannelsen fokuserer på at styrke det vigtigste redskab lederen har i forhold til at påvirke andres adfærd: Nemlig sig selv. Man kan ikke lede andre, uden at kunne lede sig selv.
Du kan læse mere om lederuddannelsen her
Hvis du har spørgsmål vedr. lederuddannelsen, er du velkommen til at kontakte kursusleder Kalinka Stapput på telefon +45 2337 5616.