Kursus i Aarhus: Faldgruber: Hvad bygherre og rådgiver bør vide og hvad der er deres pligter. (2)

 Hvorfor skal jeg betale for noget, som ikke har nogen værdi for mig? Miljørelaterede udgifter i forbindelse med nedrivninger og renoveringer ses af mange bygherrer, som spild af penge. Andre er blot ikke klar over de mange krav lovgivningen stiller. Uanset om man er uvidende om reglerne eller med åbne øjne søger at omgå eller ignorere dem, har det konsekvenser.

Kurset gennemgår kort hvordan en mangelfuld miljøkortlægning kolliderer med:

AB/T/R § 26. Stk. 3.

Bekendtgørelse om Bygherres pligter

Bekendtgørelse om Rådgivers pligter

Kassekreditten.


Oplægsholder
Thomas Hougaard
Afdelingschef Mangor & Nagel + Miljøchef

Om Thomas:
Thomas Hougaard er specialist i forurenet jord, grundvand og farlige stoffer i byggeriet og deres betydning for arbejdsmiljø, håndtering og klassificering. I undervisningssektoren er Thomas især kendt på Københavns Erhvervsakademi og Roskilde Universitet. Han står som opfinder på fire patenter, udarbejdet for kunder. - Patenter der omhandler luftfiltre til opsamling af PCB, sporing af byggeaffald og jord og kvantificering af blæsemidler ved blæsning af bygningsdele.

 


Sted

Aart Architects
Mariane Thomsens gade 2, 10. sal. Indgang F

8000 AarhusTid
Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 16.00 - 19.00.
Målgruppen for medlemsmødet
Byggeøkonomer og kollegaer fra medlemsvirksomhederne. 


 

Pris
Kurset er gratis for medlemmer af foreningen og medarbejdere fra medlemsvirksomhederne.
Hvis din virksomhed ikke er medlem, men du alligevel gerne vil deltage koster det 1.250 kr. + moms at deltage.


Tilmelding
Tilmelding til kurset skal ske via mail til Kalinka Stapput. Skriv i mailen om du er uddannet byggeøkonom eller en kollega. 
Hvis man udebliver fra kurset uden at have meldt afbud (senest dagen før), vil der blive pålagt et ekstra gebyr på 1250 kr. på næste kontingentopkrævning. 


Tilmeldingsfrist 
22. oktober 2022 kl. 12.00

 


Ændringer i programmet
Vi forbeholder os ret til at ændre i både program og datoer, så hold jer selv opdateret på hjemmesiden.

 


Hvor/Hvornår

Dato og tid:

24-10-2022 16:00 - 19:00

Adresse:

, 8000 Aarhus C

Kontaktinfo:

kst@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

50

Mødested:

Sted bliver annonceret snart

Telefon:

2237 5616