Danske Byggeøkonomers Projektlederuddannelse

 

Projektledelse i byggebranchen

En projektlederuddannelse målrettet byggebranchens særlige udfordringer og problemstillinger. Du vil efter uddannelsen kunne styre samarbejdet i komplekse byggeprojekter, hvor flere aktører er involveret.

 


Uddannelsesniveau

Projektlederuddannelsen gennemføres på et fagligt niveau svarende til IPMA niveau B. Efter endt uddannelse er det muligt at gå til eksamen hos Dansk Projektledelse og opnå certificeringen.

 

 

Udbytte 

Som deltager på projektlederuddannelsen får du kompetencerne til at udvikle og drive komplekse byggeprojekter.

Når du kommer hjem, har du: 


• Viden om internationalt anerkendt praksis inden for projektledelse 
• Kompetence i anvendelse og facilitering af de væsentligste projektledelsesværktøjer 
• Værktøjer til at inddrage og skabe ejerskab hos byggeprojektets interessenter 
• Indblik i projektgruppers samarbejde og forskellige samarbejdsniveauer 
• Værktøjer til iscenesættelse af projektgruppens arbejde og beslutningsproces 
• Værktøjer til håndtering af interne og eksterne konflikter 
• Forståelse for egne ledelsesmæssige præferencer 
• Fået personlig feedback på egen projektledelsespraksis 
• Indblik i forskellige forhandlingsstrategier 
• Kompetencer i anvendelse af forskellige forhandlingsteknikker

 


Indhold 

Vi tilbyder en projektlederuddannelse, der fokuserer på den enkelte deltagers evne og mulighed for at brænde igennem som projektleder og leder af byggeriets processer. 
Under uddannelsen indarbejdes grundlæggende projektudviklings- og projektstyringsværktøjer. Men der lægges ligeledes stor vægt på iscenesættelse og facilitering af processer, der understøtter brugen af de underviste værktøjer. Uddannelsen bygger på en vekslen mellem teori og træning af relevante værktøjer. For at sikre optimal relevans i forhold til byggebranchen, trænes værktøjerne på byggecases hentet fra byggeriets verden. De anvendte cases går så tæt på deltagernes hverdag i byggeprojektet, at tankegang og værktøjer er lige til at gå hjem og bruge. Værktøjerne er således plug-and-play.

 

Uddannelsens omfang 

Projektlederuddannelsen gennemføres på 11 kursusdage + 1 eksamensdag.

 

Uddannelsens opbygning 

Projektlederuddannelsen består af 5 moduler og afsluttes med en eksamen. Modulerne har følgende overskrifter: 
Modul 1: Fra idé til projekt – design og planlægning 
Modul 2: Involvering og ejerskab 
Modul 3: Mobilisering og konflikthåndtering af projektgruppe 
Modul 4: Personen som projektleder 
Modul 5: Forhandlingsteknik 
Eksamen: Deltagerne gennemfører et projektopstartsseminar, hvor de "live" designer/udvikler et forløb. Eksamen afsluttes med afholdelse af et styregruppemøde, hvor casen fremlægges.
 
Læs den detaljerede plan over de enkelte moduler her

 

 

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der leder eller står over for at skulle lede byggeprojekter. Du er således projektleder, sagsarkitekt, sagsingeniør, konstruktør, byggeleder eller lignende i byggebranchen og ønsker at udvikle dine personlige projektledelseskompetencer og opnå indsigt i byggeprojektets helt specielle kompleksitet.


Optagelseskrav

Nogle års relevant projektledererfaring i byggebranchen.
Projektlederuddannelsen gennemføres på et fagligt niveau svarende til IPMA niveau B, så hvis du har minimum 60 måneders erfaring som projektleder, herunder ledelse af komplekse projekter i minimum 36 måneder, kan du efter endt uddannelse blive certificeret på B niveau i projektledelse. Dette kræver dog, at du efterfølgende går til en eksamen hos Dansk Projektledelse.

 

Dokumentation

Deltagerne modtager Danske Byggeøkonomers Diplom for bestået projektlederuddannelse.
 
 

EFTERÅR 2019

I efteråret 2019 udbyder vi ikke vores Projektlederuddannelse. Vi forventer at udbyde et projektlederuddannelsesforløb igen primo 2020 - hold øje med hjemmesiden her og vores nyhedsbrev.

 

 

  

Tilmelding til projektlederuddannelsen

1Kontaktoplysninger

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Indtast en gyldig mailadresse
Skal udfyldes
Ugyldigt telefonnummer

2Er du eller din virksomhed medlem af foreningen?Vælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

3Vælg optagelsesstedVælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

4Upload dit CV

Upload dit CV ved at vælge en fil (pdf)
Gennemse...

5Ja tak, tilmeld mig

Kalinka Stapput
Kontakt
Kalinka Stapput
Ansvarlig for Projektlederuddannelsen
Tlf.: 2337 5616
Charlotte Buch
Kontakt
Charlotte Buch
Uddannelseskoordinator - ansvarlig for tilmelding og praktisk information om uddannelsen
Tlf.: 28735716