Danske Byggeøkonomers tillægsuddannelse:

Lederuddannelse - Styrk din personlige ledelse 

 


LEDERUDDANNELSE  - Styrk din personlige ledelse


Uddannelsen er for alle med ledelsesansvar - eller som står med ansvaret for at skulle engagere og motivere en gruppe af medarbejdere i hverdagen. 

 

En tidligere deltager har efterfølgende udtalt om uddannelsen:

”Jeg vidste meget i forvejen, men det afgørende er, at jeg nu er blevet langt mere bevidst om styrkerne og svaghederne i min ledelsesstil. Jeg har fået mange flere redskaber at arbejde med i mit daglige virke. Det har også styrket min bevidsthed overfor mine medarbejders personlighedstyper, så jeg fremover vil være bedre til at kommunikere individuelt med dem. Det vil være med til at gøre mig til en bedre og tydeligere leder”.
Helge Borup, Tegnestuechef & jobmanager hos Arkitema.

 


Baggrund

Ledelse i byggebranchen stiller særlige krav til gennemslagskraft, kommunikation og evnen til at motivere andre. I dette udviklingsforløb sættes fokus på ledernes egne kompetencer og evnen til at skabe gode relationer. Uddannelsen fokuserer på at styrke det vigtigste redskab lederen har i forhold til at påvirke andres adfærd: Nemlig sig selv. Man kan ikke lede andre, uden at kunne lede sig selv.

“The soft stuff is always harder than the hard stuff.”  - Roger Enrico, vice president, PepsiCo

 

Udbytte af uddannelsen

På lederuddannelsen får du nogle personlige ledelsesredskaber til:
 

  • At skabe tillid til og mellem dine medarbejdere
  • At skabe indsigt i dine personlige styrker og svagheder i ledelsesrollen
  • At sikre din emotionelle robusthed i en turbulent ledelseshverdag
  • At sikre god håndtering af konflikter
  • At skabe engagement og motivation hos alle medarbejdere
  • At skabe gode forandringsprocesser
  • At skabe gode beslutningsprocesser


På Danske Byggeøkonomers lederuddannelse er der lagt vægt på, at deltagerne arbejder målrettet med egne personlige udfordringer i forhold til ledelsesrollen. Vi tror på, at den traditionelle læring skal understøttes af et personligt fokus i implementeringen.
 
Der arbejdes målrettet under hele uddannelsen med at relatere det teoretiske stof til udfordringerne i deltagernes hverdag i egen organisation. 

 

Uddannelsens omfang

Lederuddannelsen består af 4 moduler á 2 dage + 1 eksamensdag. I alt 9 dage. Der vil være forberedelse mellem hver modul, svarende til 2-3 timer pr. uge.

 

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Effektiv kommunikation og personlig  gennemslagskraft. Internat på dette modul. 
Modul 2  NeuroLeadership – brug hjernen i din projektledelse. 
Modul 3: Skab en stærk teamkultur. 
Modul 4: Emotionel Intelligens og din personlige ledelsestil.
Eksamen                        

Læs det mere detaljerede program for hvert modul her
 


Læringsaktiviteter FØR opstart af uddannelsen

Vi lægger på vores lederuddannelse stor vægt på, at deltagerne arbejder målrettet med deres personlige udfordringer i relation til projektledelse. Det gør vi ud fra en tilgang, der handler om at ledelseskompetencer i sig selv ikke er noget værd – det er de kun, hvis de fører til ændret projektlederadfærd. Vi tror på, at den traditionelle læring af værktøjer skal understøttes af et personligt fokus i implementeringen. 
Derfor har deltagerne også en del individuel forberedelse op mod modul 1:

  • Udarbejdelse af personlige handlingsplaner.
  • Gennemført diverse test (EI + SDI  - Have A Nice Conflict).


Inden opstart vil der blive sendt en Informationspakke med forberedelsesopgaver og tests ud til deltagerne.
  


Læringsaktiviteter UNDER lederuddannelsen


Hjemmeopgaver:
Der vil være indarbejdet diverse forberedelses-/hjemmeopgaver mellem modulerne. 
Formålet med disse er dels at optimere læringen på de enkelte moduler, dels at sikre at det lærte bliver optimalt integreret i deltagernes egne projekter og i deres projekthverdag.

Relevant litteratur:
Udover deltagelse på selve modulerne vil det forventes, at deltagerne læser relevant litteratur (primært artikler) og ser en række videoforedrag.


 

 

 


 
 

Målgruppe & optagelseskrav

Uddannelsen er for alle med ledelsesansvar - eller som står med ansvaret for at skulle engagere og motivere en gruppe af medarbejdere i hverdagen. 

 

Du kan tilmelde dig i formularen nedenfor

Uddannelsens omfang

Lederuddannelsen består af 4 moduler á 2 dage + 1 eksamensdag. I alt 9 dage. Der vil være forberedelse mellem hver modul, svarende til 2-3 timer pr. uge.

 

Datoer for næste hold - Forår 2019

 

Modul 1            19-20. februar 2019                 
Modul 2            7-8. marts 2019                          
Modul 3            21-22. marts 2019                    
Modul 4            11-12. april 2019                        

Eksamen           3. maj 2019                                 

 

Alle dage fra kl. 9-16.00

 

Sted
Danske Byggeøkonomer
Lindevangs Allé 2, 4 sal 
2000 Frederiksberg

 

 

 

Underviser
Henrik Skovdal.

Henrik underviser også på Byggeøkonomuddannelsen.

 

Pris
28.250 kr. + moms. 

Prisen er inklusiv tests, internat i forbindelse med første modul og forplejning på alle kursusdage. 

Beløbet betales i 1 rate, medmindre der indgås andre aftaler.

Pris for ikke-medlemmer eller medarbejdere der ikke arbejder i virksonheder, som er medlem af foreningen, samt for personer som ikke har taget Danske Byggeøkonomers Projektlederuddannelse, er prisen for uddannelsen 39.000 kr + moms.

Se om din virksomhed er medlem af Danske Byggeøkonomer.

Kontakt Henrik Skovdal vedr. spørgsmål om uddannelsen +45 2016 6977

 

 

Tilmelding til Danske Byggeøkonomers Lederuddannelse

1Kontaktoplysninger

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Indtast en gyldig mailadresse
Skal udfyldes
Ugyldigt telefonnummer

2Er du eller din virksomhed medlem af foreningen?Vælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

3Vælg optagelsessted


Vælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

4Upload dit CV

Upload dit CV ved at vælge en fil (pdf)
Gennemse...

5Ja tak, tilmeld mig

Kalinka Stapput
Kontakt
Kalinka Stapput
Ansvarlig for Lederuddannelsen
Tlf.: 2337 5616