Danske Byggeøkonomers tillægsuddannelse:

Lederuddannelse - Styrk dit personlige lederskab

 


LEDERUDDANNELSE  - Styrk dit personlige lederskab


 

 

En tidligere deltager har efterfølgende udtalt om uddannelsen:

”Jeg vidste meget i forvejen, men det afgørende er, at jeg nu er blevet langt mere bevidst om styrkerne og svaghederne i min ledelsesstil. Jeg har fået mange flere redskaber at arbejde med i mit daglige virke. Det har også styrket min bevidsthed overfor mine medarbejders personlighedstyper, så jeg fremover vil være bedre til at kommunikere individuelt med dem. Det vil være med til at gøre mig til en bedre og tydeligere leder”.
Helge Borup, Tegnestuechef & jobmanager hos Arkitema.

 

 

Baggrund

Ledelse i byggebranchen stiller særlige krav til samarbejdsevner, gennemslagskraft, kommunikation og evnen til at motivere andre.

 

I dette udviklingsforløb sættes fokus på ledernes egne kompetencer og evnen til at skabe gode relationer. Uddannelsen fokuserer på at styrke det vigtigste redskab lederen har i forhold til at påvirke andres adfærd: Nemlig sig selv. Man kan ikke lede andre, uden at kunne lede sig selv.
 

Udbytte af uddannelsen:

På lederuddannelsen får du nogle personlige ledelsesredskaber til:

  • At skabe tillid til og mellem dine medarbejdere eller projektmedarbejdere
  • §At skabe indsigt i dine personlige styrker og svagheder i ledelsesrollen
  • At sikre din emotionelle robusthed i en turbulent ledelseshverdag
  • At sikre god håndtering af konflikter
  • At skabe engagement og motivation hos alle medarbejdere
  • At skabe gode forandringsprocesser
  • At skabe gode beslutningsprocesser

 

På Danske Byggeøkonomers lederuddannelse er der lagt vægt på, at deltagerne arbejder målrettet med egne personlige udfordringer i forhold til ledelsesrollen. Vi tror på, at den traditionelle læring skal understøttes af et personligt fokus i implementeringen.
 
Der arbejdes målrettet under hele uddannelsen med at relatere det teoretiske stof til udfordringerne i deltagernes hverdag i egen organisation.

 

Der deltager fagfolk fra forskellige grene af byggebranchen, hvilke giver anledning til gode drøftelser og fælles refleksioner over byggebranchens udfordringer.   

 

Uddannelsens omfang

Lederuddannelsen består af 4 moduler á 2 dage + 1 eksamensdag. I alt 9 dage.

Modul 1 er et internt over 2 dage.

Der vil være forberedelse mellem hver modul, svarende til 2-3 timer pr. uge.

Der anvendes persontypetest på 2 af modulerne. Modulerne er beskrevet mere detaljeret på de følgende sider.

 

 

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Effektiv kommunikation og personlig  gennemslagskraft. Internat på dette modul. 
Modul 2  NeuroLeadership og kunsten at træffe gode beslutninger 
Modul 3: At skabe en god teamkultur
Modul 4: Den emotionelt intelligente leder
Eksamen                        

Læs det mere detaljerede program for hvert modul her 

Målgruppe & optagelseskrav

Uddannelsen er for alle med ledelsesansvar - eller som står med ansvaret for at skulle engagere og motivere en gruppe af medarbejdere i hverdagen. 

 

Du kan tilmelde dig i formularen nedenfor

 

EFTERÅR 2019

I efteråret 2019 udbyder vi ikke vores Lederuddannelse. Vi forventer at udbyde et Lederuddannelsesforløb igen primo 2020 - hold øje med hjemmesiden her og vores nyhedsbrev.

 

Tilmelding til Danske Byggeøkonomers Lederuddannelse

1Kontaktoplysninger

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Indtast en gyldig mailadresse
Skal udfyldes
Ugyldigt telefonnummer

2Er du eller din virksomhed medlem af foreningen?Vælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

3Vælg optagelsessted


Vælg venligst en mulighed fra listen
Skal udfyldes

4Upload dit CV

Upload dit CV ved at vælge en fil (pdf)
Gennemse...

5Ja tak, tilmeld mig

Charlotte Buch
Kontakt
Charlotte Buch
Uddannelseskoordinator - ansvarlig for tilmelding og praktisk information om uddannelsen
Tlf.: 2873 5716