København: Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019

 

Den nye Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019 med vejledning udsendes ultimo oktober måned, hvorfor vi har arrangeret dette medlemsmøde for alle Byggeøkonomer og deres kollegaer fra medlemsvirksomhederne.

 

Baggrund
Der er tale om en markant revision af Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning fra 2013 – med fokus på opdateringer og rettelser afledt af det nye AB18-system, og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018.

ABR18 stiller øgede krav til bl.a. bygherrerne og de projekterende. Disse krav til bygherrerne har en afsmittende effekt på bygherrerådgiverne, der får et øget ansvar for at bistå bygherrerne, ikke mindst med hensyn til en klar og præcis beskrivelse af de ydelser, som de projekterende skal give tilbud på.

Derudover har bygherrerne også fået en større forpligtelse mht. at beskrive et realistisk budget og oplyse forudsætningerne for budgettet. Bygherrerådgivernes forpligtelser er derfor strammet markant op i den nye ydelsesbeskrivelse.

 

Indhold
På medlemsmødet gennemgås Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019 med fokus på de områder hvor der er sket markante ændringer.

 

Underviser
Jens Henrik Birkmose, AART architects, som har deltaget i redaktionsudvalget på vegne af Danske Arkitektvirksomheder.

Revisionen af Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019 er foretaget i samarbejde mellem Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og Bygherreforeningen og er finansieret af Realdania.

 

Dato og tid
Medlemsmødet finder sted onsdag d. 20. november 2019 fra kl. 17.00 - 19.00.

 

Sted
Danske Byggeøkonomer 
Lindevangs Alle 2, Mødelokale 3, 1. sal.
2000 Frederiksberg

 

Målgruppen for kurset
Byggeøkonomer og kollegaer fra medlemsvirksomhederne. 

 

Pris
Medlemsmødet er gratis for medlemmer af foreningen og medarbejdere fra medlemsvirksomhederne.
Hvis din virksomhed ikke er medlem, men du alligevel gerne vil deltage koster det 750 kr. + moms at deltage.

 

Tilmelding
Tilmelding til medlemsmødet skal ske via mail til Kalinka Stapput. Skriv i mailen om du er uddannet Byggeøkonom eller en kollega. 
Hvis man udebliver fra medlemsmødet uden at have meldt afbud (senest dagen før), vil der blive pålagt et ekstra gebyr på 750 kr. på næste kontingentopkrævning. 

 

Tilmeldingsfrist 
Mandag d. 18. november 2019 kl. 9.00


Hvor/Hvornår

Dato og tid:

20-11-2019 17:00 - 19:00

Adresse:

Lindevangs Alle 2, 2000 Frederiksberg

Kontaktinfo:

db@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

100

Mødested:

Danske Byggeøkonomer

Telefon:

2337 5616