Generalforsamling i foreningen.

 

Kom og deltag hvis du vil høre mere om foreningen og selv være med til at præge udviklingen i foreningen.

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling hos Danske Byggeøkonomer

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder information vedr. CEEC og RICS
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge.
4. Forslag til behandling. (se bilag 1)
5. Forelæggelse af foreningens budget samt fastlæggelse af det årlige kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. (se bilag 2)
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
9. Erhvervspolitisk debat.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen i henhold til dagsordenens pkt. 4 skal være sekretariatet i hænde senest d. 16. september 2020. Forslag kan sendes til kst@byggeokonomer.dk

Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen beder vi ligeledes medlemmerne tilmelde sig ved at skrive til Kalinka Stapput kst@byggeokonomer.dk

Efter generalforsamlingen går vi sammen ud og spiser. Så husk at skrive om du også påtænker at deltage i middagen efterfølgende. Pga. covid-19 er fristen for tilmelding til efterfølgende middag d. 16. september 2020

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 


Dato
Onsdag d. 30. september 2020
Klokken 17.00


Sted
Danske Byggeøkonomer
Lindevangs Allé 2, 4 sal
2000 Frederiksberg

 

Bilag til generalforsamlingen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Bilag 1
Bilag 2
Årsrapport 2019/20
Fuldmagt 2020
Gældende vedtægter

 

 


  • 17.00 - 19.00 Generalforsamling
  • 19.00 - 20.30 Fælles spisning

Hvor/Hvornår

Dato og tid:

30-09-2020 17:00 - 19:00

Adresse:

Lindevangs Alle 2, 2000 Frederiksberg

Kontaktinfo:

db@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

100

Mødested:

Danske Byggeøkonomer

Telefon:

2237 5616