Aarhus: Danske Byggeøkonomer tilbyder kursus for medlemmer i den nye ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018.

Materialet fra Kims kursus kan downloades her

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 anvendes som grundlag for rådgivningsaftaler inden for byggeri og landskab og definerer roller og ydelser for arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt.

 

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri & Landskab 2018 (YBL18) er seneste udgave af Danske Arkitektvirksomheder og FRI’s ydelsesbeskrivelse inden for byggeri og landskab.

 

Denne ydelsesbeskrivelse erstatter Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012 samt ”8.4 Digital Projektering 2016: Tillæg om digitale ydelser” og andre tidligere versioner af ydelsesbeskrivelserne.

 

Der er tale om et aftaledokument, og YBL18 skal være vedtaget mellem parterne for at være gældende.

 

YBL18 er en bruttoopremsning af ydelser, og de konkrete ydelser i YBL18, som skal være gældende for aftaleforholdet skal konkret være nævnt i parternes aftale.

 

YBL18 er harmoniseret med ABR18.

 

Såvel YBL18 som ABR18 indeholder mange nye bestemmelser og processer, og vi anbefaler vores medlemmer gør sig bekendt med begge dokumenter, inden de lægges til grund for en aftale.


---------------------oOo---------------------------

 

Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning 2012 er blevet revideret og hedder nu Byggeri og Landskab 2018. Der er tale om en radikal ændring af hvilke ydelser, der skal leveres ligesom faserne også er ændret. 

 

Ydelsesbeskrivelsen er udarbejdet ud fra bestemmelserne i den nye ABR 18 og BR 18 og håndterer de nye krav, som rådgiverne bliver mødt med. Dette kursus giver dig den bedste mulighed for en gennemgang af de nye regler og de tanker, som ligger bag bestemmelserne.

 

Indhold
•    ABR 18’s indflydelse på ydelsesbeskrivelsen
•    Ydelsesbeskrivelsens disposition 
•    Definitioner
•    Indledende rådgivning  
•    Projekteringsledelse - herunder særligt IKT ledelse
•    Rådgivning i forbindelse med forslag  
•    Rådgivning i forbindelse myndighedsprojekt
•    Rådgivning i forbindelse med udbudsprojekt
•    Rådgivning i forbindelse med udførelsesprojekt 
•    Rådgivning i forbindelse med udførelse
•    Andre ydelser  
•    Rådgiveraftalen  

 

Program

12:00 – 12:15 Velkomst og introduktion
12:15 – 13:00 Om revisionen
13:00 – 14:15 Kapitel 1, Indledende rådgivning og Kapitel 2, Projekteringsledelse
14:15 – 14:30 Pause
14:30 – 15:15 Kapitel 3 – 6, Forslag og Projekt
15:15 – 15:45 Kapitel 7 – 8, Udførelse og Aflevering
15:45 – 16:15 YBL i rådgiveraftalen – og videre arbejde
16.15 – 16.30 Afslutning

 

Underviser
Kim Christiansen
AKC - Arkitektfirmaet Kim Christiansen 

 

Tid & Sted
Kurset afholdes mandag d. 22.oktober 2018 fra kl.12.00 - 16.30

 

Helnan Marselis Hotel
Strandvejen 25
8000 Aarhus

 

Målgruppen for kurset
Byggeøkonomer og kollegaer fra medlemsvirksomhederne

 

 

Pris
Kurset er gratis. Foreningen mener, at ændringerne er så vigtige, at de gerne vil udbyde det gratis for medlemmerne. Der vil blive trukket 700 kr. + moms, hvis man udebliver fra kurset uden at have meldt afbud senest dagen forinden kl. 18.00.

 

Tilmelding
Tilmelding til kurset skal ske via mail til Kalinka Stapput. Skriv i mailen om du er uddannet Byggeøkonom. Hvis du ikke er Byggeøkonom og ønsker at komme på venteliste, skal dette stå i mailen.

 


Hvor/Hvornår

Dato og tid:

22-10-2018 12:00 - 16:30

Adresse:

Strandvejen 25 , 8000 Aarhus C

Kontaktinfo:

db@byggeokonomer.dk

Deltagerantal:

100

Mødested:

Helnan Marselis Hotel

Telefon:

2337 5616